news

PRo

Followers

Showing posts with label PRo. Show all posts
Showing posts with label PRo. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 25TH NOVEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 25TH NOVEMBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in Jesus' name.


2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'


3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


5. I receive grace to create impact in my generation in 

Jesus' name.


          YORUBA EDITION

1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko Jesu.2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.


4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko Jesu.

   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in Jesus' name.


2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'


3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


5. I receive grace to create impact in my generation in 

Jesus' name.


          YORUBA EDITION

1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko Jesu.2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.


4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko Jesu.

   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 27TH OCTOBER, 2011

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 27TH OCTOBER, 2011

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T 1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' amen.


          YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T 1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' amen.


          YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 26TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 26TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 68: 1Worship God this morning1. Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire in Jesus name


2. Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by 🔥🔥 🔥 fire in Jesus name.


3. Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire


4. Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire


5. Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name, Amen.


          YORUBA EDITION


Yin Olorun ni owuro yi

          

1. Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu


2. Gbogbo agbara to pinu pe mi o ni je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu


3. Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu


4. Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu


5. Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu, Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 68: 1Worship God this morning1. Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire in Jesus name


2. Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by 🔥🔥 🔥 fire in Jesus name.


3. Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire


4. Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire


5. Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name, Amen.


          YORUBA EDITION


Yin Olorun ni owuro yi

          

1. Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu


2. Gbogbo agbara to pinu pe mi o ni je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu


3. Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu


4. Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu


5. Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu, Amim.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 20TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 20TH OCTOBER, 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Anyone in custody of my help within 24hours come and drop it for me in Jesus’ name.


2. Voice of critics be silent around me in Jesus’ name.


3.I receive grace to offer profitable service for my maximum lifting in Jesus’ name.


4. Pray in the Holy Ghost for 15 minutes.


          YORUBA EDITION

1. Gbogbo eni ti o waa ni isakoso iranlowo mi, laarin wakati merinlelogun, e ma jowo re fun mi, ni oruko Jesu.


2. Ohun alatako, e

 panu mo ni ayika mi l’oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ise ti o lere fun igbe dide mi ni oruko Jesu.


4. Gbadura ninu Emi fun isejun marundinlogun.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

1. Anyone in custody of my help within 24hours come and drop it for me in Jesus’ name.


2. Voice of critics be silent around me in Jesus’ name.


3.I receive grace to offer profitable service for my maximum lifting in Jesus’ name.


4. Pray in the Holy Ghost for 15 minutes.


          YORUBA EDITION

1. Gbogbo eni ti o waa ni isakoso iranlowo mi, laarin wakati merinlelogun, e ma jowo re fun mi, ni oruko Jesu.


2. Ohun alatako, e

 panu mo ni ayika mi l’oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ise ti o lere fun igbe dide mi ni oruko Jesu.


4. Gbadura ninu Emi fun isejun marundinlogun.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 17TH OCTOBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 17TH OCTOBER, 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TROMANS 9:15


1. Every fire-extinguisher, your time is up!
2. God of our fathers, open the book of remembrance for me, in Jesus’ name.


3. Help 'of God only",  locate me by mercy.


4. Lord, turn my little to greatest by Your great mercy.


5. My ordained helpers in any nation of the world, locate me with divine urgency.


          YORUBA EDITIONI


1. Gbogbo panapana, akoko yin ti pari.


2. Olorun awon baba wa, si iwe iranti fun mi ni oruko Jesu.


3. Iranlowo ‘Olorun ni kan ni ogbodo je’ wa mi ri nipa aanu.


4. Oluwa, so kekere mi di nla nipase aanu Re ni oruko Jesu. 


5. Oluranlowo mi ti a ti yan ni orile-ede korilede, wa mi ri kiakia.


          HAPPY SUNDAY


  Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TROMANS 9:15


1. Every fire-extinguisher, your time is up!
2. God of our fathers, open the book of remembrance for me, in Jesus’ name.


3. Help 'of God only",  locate me by mercy.


4. Lord, turn my little to greatest by Your great mercy.


5. My ordained helpers in any nation of the world, locate me with divine urgency.


          YORUBA EDITIONI


1. Gbogbo panapana, akoko yin ti pari.


2. Olorun awon baba wa, si iwe iranti fun mi ni oruko Jesu.


3. Iranlowo ‘Olorun ni kan ni ogbodo je’ wa mi ri nipa aanu.


4. Oluwa, so kekere mi di nla nipase aanu Re ni oruko Jesu. 


5. Oluranlowo mi ti a ti yan ni orile-ede korilede, wa mi ri kiakia.


          HAPPY SUNDAY


  Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 30TH SEPTEMBER, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 30TH SEPTEMBER, 2021

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T
PRAY WITH PSALM 24


1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let thunder answer them in Jesus' amen.


        YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim .


Jesus is Lord no controversy.

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T
PRAY WITH PSALM 24


1. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


2. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


3. God of mercy, remove my name from the register of impossibilities in Jesus' name.


4. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


5. Any altar calling the name of my children for evil, let thunder answer them in Jesus' amen.


        YORUBA EDITION


1. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


2. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


3. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese L’oruko Jesu.


4. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


5. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu. Amim .


Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts