news

I

Followers

Showing posts with label I. Show all posts
Showing posts with label I. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 8TH NOVEMBER 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 8TH NOVEMBER 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 60

1. Worship Him with a song.


2. Oh Lord, purge my tongue by fire.


3. Oh Lord, make me a proof producer in Jesus’ name.


4. Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life.


5. I receive grace to be rooted and grounded in Christ.


6. Lord, give me a servant heart. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Oluwa pelu orin kan.


2. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


3. Oluwa o, so mi di eni tin fi ami han ni oruko Jesu.


4.Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade kuro ninu ohun gbogbo ti mo ba la koja laye.


5. Mo gba ore-ofe lati  gbile ninu Kristi.


6.Oluwa, fun mi ni okan omo lehin. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 60

1. Worship Him with a song.


2. Oh Lord, purge my tongue by fire.


3. Oh Lord, make me a proof producer in Jesus’ name.


4. Lord, help me draw wisdom from every situation I face in life.


5. I receive grace to be rooted and grounded in Christ.


6. Lord, give me a servant heart. Amen


          YORUBA EDITION


1. Yin Oluwa pelu orin kan.


2. Oluwa o, fo ahan mi pelu ina.


3. Oluwa o, so mi di eni tin fi ami han ni oruko Jesu.


4.Oluwa, ran mi lowo lati ma mu ogbon jade kuro ninu ohun gbogbo ti mo ba la koja laye.


5. Mo gba ore-ofe lati  gbile ninu Kristi.


6.Oluwa, fun mi ni okan omo lehin. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts