news

Latest Prayer

Followers

Showing posts with label Latest Prayer. Show all posts
Showing posts with label Latest Prayer. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 29TH, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 29TH, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 3 
1 My Father I thank you for the salvation of my soul.


2 this week my goog news, I am available come to me in Jesus name.


3 Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.


4 Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.


5 Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.


6 Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1 Oluwa modupe fun igbala okan mi.


2 Ni ose yi, iroyin Ayo mi wamiri ni Oruko Jesu 


3 Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 


4 Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu


5 Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.


6 Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others! Thanks!BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 3 
1 My Father I thank you for the salvation of my soul.


2 this week my goog news, I am available come to me in Jesus name.


3 Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.


4 Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.


5 Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.


6 Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1 Oluwa modupe fun igbala okan mi.


2 Ni ose yi, iroyin Ayo mi wamiri ni Oruko Jesu 


3 Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 


4 Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu


5 Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.


6 Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others! Thanks!


COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 26TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 26TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
 1. Worship Almighty God this morning 


 2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


 3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

 4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


 1. Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


 2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


 3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


 4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
 1. Worship Almighty God this morning 


 2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


 3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

 4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


 1. Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


 2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


 3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


 4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 23RD MAY, 2024 (+ YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 23RD MAY, 2024 (+ YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
 1. My father every satanic prophesy against my destiny, be nullified in Jesus' name.


 2.You mantle of divine accelerator, possess me in Jesus' name.


 3. I stop every stopper in Jesus name.


 4. Every evil image carved in my name, catch fire in Jesus' name.


 5. Every generational law and ordinances blocking my inheritance, be cancelled by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


 1.Baba mi  gbogbo asotele okunkun ti a so lodi si ayanmo mi, e pare ni oruko Jesu.


 2. Iwo aso agbara ti nmu irin ajo ya ni, gbe mi wo l'oruko Jesu. 


 3. Mo da gbogbo adaniduro duro l'oruko Jesu.


 4. Gbogbo ere ti a gbe ni oruko mi, egbina sonu l'oruko Jesu.


 5. Gbogbo ofin iran ati akosile to ndi ogun ini mi l'owo, e pare nipa Eje Jesu. Amin.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
 1. My father every satanic prophesy against my destiny, be nullified in Jesus' name.


 2.You mantle of divine accelerator, possess me in Jesus' name.


 3. I stop every stopper in Jesus name.


 4. Every evil image carved in my name, catch fire in Jesus' name.


 5. Every generational law and ordinances blocking my inheritance, be cancelled by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


 1.Baba mi  gbogbo asotele okunkun ti a so lodi si ayanmo mi, e pare ni oruko Jesu.


 2. Iwo aso agbara ti nmu irin ajo ya ni, gbe mi wo l'oruko Jesu. 


 3. Mo da gbogbo adaniduro duro l'oruko Jesu.


 4. Gbogbo ere ti a gbe ni oruko mi, egbina sonu l'oruko Jesu.


 5. Gbogbo ofin iran ati akosile to ndi ogun ini mi l'owo, e pare nipa Eje Jesu. Amin.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR WEDNESDAY 22ND MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR WEDNESDAY 22ND MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


2. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


3. My glory that has departed from me, Lord restore it to me in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


2. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


3. Ogo to silo lara mi, anu dapada funmi. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others.

Thanks!

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


2. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


3. My glory that has departed from me, Lord restore it to me in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


2. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


3. Ogo to silo lara mi, anu dapada funmi. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others.

Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 21ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 21ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 571. Appreciate God this morning and cleanse your way before God. 


2. Every altar of prayerlessness break by fire, I receive the spirit of prayer.


3. Lord every power that hid me for my helper release me by the fire of Holy Ghost. 


4. Every strange man sleeping and waking up with me let the Fire of God pass through my life and my house; let them leave my life. Amen.

  

               YORUBA EDITION 


1. Dupe lowo Olorun fun owuro yi, ki o si fo ara re mo ni iwaju Olorun.


2. Gbogbo pepe ailegbadura e fo pelu ina, mo gba emi adura titun.


3. Oluwa gbogbo agbara to n gbemipamo fun alanu mi, e fimisile pelu ina Emi Mimo.


4. Gbogbo ajeji okunrin ti o n bamisun ti o n bami ji, ina Oluwa laye mi ati ile mi koja ki won si fi aye mi sile. Amin.

     

     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 571. Appreciate God this morning and cleanse your way before God. 


2. Every altar of prayerlessness break by fire, I receive the spirit of prayer.


3. Lord every power that hid me for my helper release me by the fire of Holy Ghost. 


4. Every strange man sleeping and waking up with me let the Fire of God pass through my life and my house; let them leave my life. Amen.

  

               YORUBA EDITION 


1. Dupe lowo Olorun fun owuro yi, ki o si fo ara re mo ni iwaju Olorun.


2. Gbogbo pepe ailegbadura e fo pelu ina, mo gba emi adura titun.


3. Oluwa gbogbo agbara to n gbemipamo fun alanu mi, e fimisile pelu ina Emi Mimo.


4. Gbogbo ajeji okunrin ti o n bamisun ti o n bami ji, ina Oluwa laye mi ati ile mi koja ki won si fi aye mi sile. Amin.

     

     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 20TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 20TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 681. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


2. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

3. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


2. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


3. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 681. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


2. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

3. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


2. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


3. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 19TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 19TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: MATTHEW 7:7

1 worship Almighty God this morning.


2 Daddy use my next journey to confuse my enemies this week.


3 I receive the Lord protection in all areas of my life, in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1 Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


2 Baba Fi irin ajo mi to kan ru ota mi loju lose yi.


3 Mo gba idabobo Oluwa in gbogbo abala aye mi ni Oruko Jesu. Amin 


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: MATTHEW 7:7

1 worship Almighty God this morning.


2 Daddy use my next journey to confuse my enemies this week.


3 I receive the Lord protection in all areas of my life, in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1 Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


2 Baba Fi irin ajo mi to kan ru ota mi loju lose yi.


3 Mo gba idabobo Oluwa in gbogbo abala aye mi ni Oruko Jesu. Amin 


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 18TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 18TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

BY OLUSEGUN TIMOTHY O


READ: MATTHEW 7:7
1 O Lord show me the secret of my enemi


2  My Father, restore me back into your powe


3  Every higacker of glory in my environment be wasted by fir


4 Sing great song to king of king


                YORUBA EDITI


1 Oluwa, fi asiri awon ota mi han mi loruko Je


2 Baba mi, mumi pada bosipo ninu agbara R


3 Gbogbo alonilowogba ogo ni ayika mi, e sofo ni oruko Jes


4 Ko orin nla kan lati Fi yin Oba awon ob


      Jesus is Lord no controversy


 Please Share with others.  Thanks!

BY OLUSEGUN TIMOTHY O


READ: MATTHEW 7:7
1 O Lord show me the secret of my enemi


2  My Father, restore me back into your powe


3  Every higacker of glory in my environment be wasted by fir


4 Sing great song to king of king


                YORUBA EDITI


1 Oluwa, fi asiri awon ota mi han mi loruko Je


2 Baba mi, mumi pada bosipo ninu agbara R


3 Gbogbo alonilowogba ogo ni ayika mi, e sofo ni oruko Jes


4 Ko orin nla kan lati Fi yin Oba awon ob


      Jesus is Lord no controversy


 Please Share with others.  Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 16TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 16TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 681) Sing great song of praise to God of mercy and King of kings.


2) Angel of good news appear to me today in Jesus name 


3) My Father eyes that attract help is my portion today in Jesus name.

4) Every agenda of the enemies to frustrate me, scatter by fire, in Jesus’ name.


                 YORUBA EDITION 

1) Ko orin nla si Olorun aanu ati Oba awon oba


2) Angeli iroyin ayo, farahan mi loni loruko Jesu

3) Baba mi oju to nfa iranlowo je ipin mi l’oni ni Oruko Jesu.

4) Gbogbo agbekale okunkun lati le pin mi lemi, tuka pelu ina ni oruko Jesu. Amin 


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 681) Sing great song of praise to God of mercy and King of kings.


2) Angel of good news appear to me today in Jesus name 


3) My Father eyes that attract help is my portion today in Jesus name.

4) Every agenda of the enemies to frustrate me, scatter by fire, in Jesus’ name.


                 YORUBA EDITION 

1) Ko orin nla si Olorun aanu ati Oba awon oba


2) Angeli iroyin ayo, farahan mi loni loruko Jesu

3) Baba mi oju to nfa iranlowo je ipin mi l’oni ni Oruko Jesu.

4) Gbogbo agbekale okunkun lati le pin mi lemi, tuka pelu ina ni oruko Jesu. Amin 


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 13TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 13TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 3
1 Daddy, I thank You for You hear me whenever I pray in to you,


2 my Father my Father, anything in my foundation that wants to destroy my destiny, be uprooted in Jesus' name.3.Daddy, give me a tongue of the learned, to know how to speak a word in season 4 .My  Father, create in me a clean heart by your power in Jesus' name.


                YORUBA EDITION 1. Baba mi, modupe lowo Re nitoripe O ngbo adura mi nigbati mo ba gbadura si yin.2.Baba mi Baba mi Ohunkohun ninu ipinle mi to fe ba ayanmo mi je, ma fatu ni oruko Jesu.


3 Baba, fun mi ni ahon omowe, kin le mo ohun to ye kin so ni akoko to ye.


4 Baba mi, da aiya titun si nu mi nipa agbara Re ni oruko Jesu. Amin 


  JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.


Please, Share with others.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 3
1 Daddy, I thank You for You hear me whenever I pray in to you,


2 my Father my Father, anything in my foundation that wants to destroy my destiny, be uprooted in Jesus' name.3.Daddy, give me a tongue of the learned, to know how to speak a word in season 4 .My  Father, create in me a clean heart by your power in Jesus' name.


                YORUBA EDITION 1. Baba mi, modupe lowo Re nitoripe O ngbo adura mi nigbati mo ba gbadura si yin.2.Baba mi Baba mi Ohunkohun ninu ipinle mi to fe ba ayanmo mi je, ma fatu ni oruko Jesu.


3 Baba, fun mi ni ahon omowe, kin le mo ohun to ye kin so ni akoko to ye.


4 Baba mi, da aiya titun si nu mi nipa agbara Re ni oruko Jesu. Amin 


  JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.


Please, Share with others.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 7TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 7TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 501) Evil voices against my mission, be silenced in Jesus' name.

2) O Lord, make my mission too relevant to be ignored in Jesus' name.

3) Spirit of favor, possess me and my mission in Jesus' name.

4) Angels assigned to help me and my family mission, appear speedily in Jesus' name.

5) Spirit of error, your mission is over, be wasted in Jesus Name. Amen in Jesus name.


YORUBA EDITION


1. Gbogbo ohun ibi to Lodi si ilepa mi, e dake je loruko Jesu .

2. Oluwa o, jeki ilepa mi nilari rekoja aikasi loruko Jesu.

3. Emi mimo ojurere, gbe emi ati ilepa mi wo loruko Jesu.

4. Eyin angeli to a ti Yan lati ran ilepa mi ati to idile mi lowo, e fara han kiakia loruko Jesu.

5. Emi asise, use re pari ninu aye mi, parun loruko Jesu .


     Jesus is Lord no controversy.


Share with others!

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.READ: PSALM 501) Evil voices against my mission, be silenced in Jesus' name.

2) O Lord, make my mission too relevant to be ignored in Jesus' name.

3) Spirit of favor, possess me and my mission in Jesus' name.

4) Angels assigned to help me and my family mission, appear speedily in Jesus' name.

5) Spirit of error, your mission is over, be wasted in Jesus Name. Amen in Jesus name.


YORUBA EDITION


1. Gbogbo ohun ibi to Lodi si ilepa mi, e dake je loruko Jesu .

2. Oluwa o, jeki ilepa mi nilari rekoja aikasi loruko Jesu.

3. Emi mimo ojurere, gbe emi ati ilepa mi wo loruko Jesu.

4. Eyin angeli to a ti Yan lati ran ilepa mi ati to idile mi lowo, e fara han kiakia loruko Jesu.

5. Emi asise, use re pari ninu aye mi, parun loruko Jesu .


     Jesus is Lord no controversy.


Share with others!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 28TH, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 28TH, 2024 (+YORUBA EDITION)

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.
1. Power of resurrection visit me.


2. Every power struggling my time of prayer with me, be wasted in Jesus' name.


3. Whatever is in me that will erase my name from the Book of Life, be destroyed by fire.


4. Every power waiting to make me weep in my old age over my children, be wasted by fire.


                YORUBA EDITION 


1. Agbara ajinde be aye mi wo ni Oruko Jesu.


2. Gbogbo agbara to n’ba mi du akoko adura mi, e sofo danu ni oruko Jesu.


3. Ohunkohun to wa ninu mi to le pa oruko mi re kuro ninu Iwe Iye, e sofodanu pelu ina.


4. Gbogbo agbara to nduro de mi ni ojo ogbo mi lati pa mi lekun l'ori awon omo mi, e sofo danu pelu ina.


      Jesus is Lord no controversy.

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.
1. Power of resurrection visit me.


2. Every power struggling my time of prayer with me, be wasted in Jesus' name.


3. Whatever is in me that will erase my name from the Book of Life, be destroyed by fire.


4. Every power waiting to make me weep in my old age over my children, be wasted by fire.


                YORUBA EDITION 


1. Agbara ajinde be aye mi wo ni Oruko Jesu.


2. Gbogbo agbara to n’ba mi du akoko adura mi, e sofo danu ni oruko Jesu.


3. Ohunkohun to wa ninu mi to le pa oruko mi re kuro ninu Iwe Iye, e sofodanu pelu ina.


4. Gbogbo agbara to nduro de mi ni ojo ogbo mi lati pa mi lekun l'ori awon omo mi, e sofo danu pelu ina.


      Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 27TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 27TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 1041 Lord, I thank You for You hear me whenever I pray in Jesus' name.


2 .I will not love what will kill me in Jesus' name.


5 .Anything in my foundation that wants to destroy my destiny, be uprooted in Jesus' name.


4 Anointing to pray ceaselessly, envelope me.


5 Spiritual wounds and injuries I have sustained, be healed by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION


 1. Oluwa, modupe lowo Re nitoripe O ngbo adura mi nigbati mo ba gbaa ni oruko Jesu.

2 .Emi o ni fe ohun ti yio pa mi ni oruko Jesu.

3 .Ohunkohun ninu ipinle mi to fe ba ayanmo mi je, ma fatu ni oruko Jesu.

4.Ifamiororo yan lati ma gba adura lai sinmi ati lai se aare subomi.

5 .Gbogbo ogbe emi ti mo ti gba, e san nipa Eje Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 1041 Lord, I thank You for You hear me whenever I pray in Jesus' name.


2 .I will not love what will kill me in Jesus' name.


5 .Anything in my foundation that wants to destroy my destiny, be uprooted in Jesus' name.


4 Anointing to pray ceaselessly, envelope me.


5 Spiritual wounds and injuries I have sustained, be healed by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION


 1. Oluwa, modupe lowo Re nitoripe O ngbo adura mi nigbati mo ba gbaa ni oruko Jesu.

2 .Emi o ni fe ohun ti yio pa mi ni oruko Jesu.

3 .Ohunkohun ninu ipinle mi to fe ba ayanmo mi je, ma fatu ni oruko Jesu.

4.Ifamiororo yan lati ma gba adura lai sinmi ati lai se aare subomi.

5 .Gbogbo ogbe emi ti mo ti gba, e san nipa Eje Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 25TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 25TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
1. Song great song of praises to God of mercy.


2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


5. Every higacker of glory in my environment be wasted in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Ko orin nla kan si Olorun Anu.


2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


5. Gbobgo alonilowogba ogo ni ayika mi, e sofo ni Oruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
1. Song great song of praises to God of mercy.


2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


5. Every higacker of glory in my environment be wasted in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Ko orin nla kan si Olorun Anu.


2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


5. Gbobgo alonilowogba ogo ni ayika mi, e sofo ni Oruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 24TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 24TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 241. Select three songs of praises to the Lord.

2. Every arrow of back to square one shot against me, back fire in Jesus' name.

3. I reject every spirit of dry land. I claim divine favor and divine prosperity.

4. Every throne that has exalted itself against my life, collapse and be cast down in Jesus' name, Amen.


               YORUBA EDITION

1. Wa orin meta ki o fi yin Oluwa.

2. Gbogbo ofa idapada si ibeere ti a ta lu mi, pada si ibi ti won ti ta o ni oruko Jesu.

3. Mo ko gbogbo emi ile gbigbe sile, Mo gba ojurere ati orirere latoke wa.

4. Gbogbo ite ti o ngbe ara re ga lodi si aiye mi, e wo lule ki e si wo pale ni oruko Jesu, Amin.


 JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 241. Select three songs of praises to the Lord.

2. Every arrow of back to square one shot against me, back fire in Jesus' name.

3. I reject every spirit of dry land. I claim divine favor and divine prosperity.

4. Every throne that has exalted itself against my life, collapse and be cast down in Jesus' name, Amen.


               YORUBA EDITION

1. Wa orin meta ki o fi yin Oluwa.

2. Gbogbo ofa idapada si ibeere ti a ta lu mi, pada si ibi ti won ti ta o ni oruko Jesu.

3. Mo ko gbogbo emi ile gbigbe sile, Mo gba ojurere ati orirere latoke wa.

4. Gbogbo ite ti o ngbe ara re ga lodi si aiye mi, e wo lule ki e si wo pale ni oruko Jesu, Amin.


 JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TUESDAY 23RD APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TUESDAY 23RD APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ LUKE 61. Worship king of kings this morning.


2. Every Satanic embargo placed on me and my family, break by fire in Jesus' name.

3. Every evil gang up against my mission, scatter by fire.

4. Angels assigned to help me and my family mission, appear speedily in Jesus' name.

5. Spirit of error, your mission is over.


               YORUBA EDITION 


1. Yin Oba awon oba ni owuro yi.


2. Gbogbo ale okunkun ti a pa lemin ati ebi mi lori, fo nipa ina l'oruko Jesu.

3. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi igbeyawo mi, e tuka pelu ina. 

4. Angeli ti a yan lati ran ise mi ati ebi mi lowo, fi ara han lesekese l'oruko Jesu.

5. Emi asise, ise re pari lori mi.


      Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ LUKE 61. Worship king of kings this morning.


2. Every Satanic embargo placed on me and my family, break by fire in Jesus' name.

3. Every evil gang up against my mission, scatter by fire.

4. Angels assigned to help me and my family mission, appear speedily in Jesus' name.

5. Spirit of error, your mission is over.


               YORUBA EDITION 


1. Yin Oba awon oba ni owuro yi.


2. Gbogbo ale okunkun ti a pa lemin ati ebi mi lori, fo nipa ina l'oruko Jesu.

3. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi igbeyawo mi, e tuka pelu ina. 

4. Angeli ti a yan lati ran ise mi ati ebi mi lowo, fi ara han lesekese l'oruko Jesu.

5. Emi asise, ise re pari lori mi.


      Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 21ST APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 21ST APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
1. Praise Almighty God this morning.


2. I------------ (your name)shall not end in shame over my children.


3. Power that wants me to give up, you are a liar, be wasted ni Jesus name.


4. Satanic arrow of defeat, backfire in Jesus' name.


5. O Lord, envelope me with fire in Jesus name 


6. My Father, hide me from danger and untimely death, in Jesus name, Amen.


               YORUBA EDITION


1. Yin Olorun Alagbara ni oni


2. Emi ---------------(Oruko re) o ni gba ere itiju lori awon omo mi, ni Oruko Jesu.


3. Agbara to fe ki ngba kamu, iro lo pa, sofodanu, ni Oruko Jesu.


4. Ofa satani fun ijakule, pada ni oruko Jesu.


5. Olorun mi, fi ina yi mi ka, ni Oruko Jesu.


6. Baba mi, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji,  ni Oruko Jesu, Amin.


  JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
1. Praise Almighty God this morning.


2. I------------ (your name)shall not end in shame over my children.


3. Power that wants me to give up, you are a liar, be wasted ni Jesus name.


4. Satanic arrow of defeat, backfire in Jesus' name.


5. O Lord, envelope me with fire in Jesus name 


6. My Father, hide me from danger and untimely death, in Jesus name, Amen.


               YORUBA EDITION


1. Yin Olorun Alagbara ni oni


2. Emi ---------------(Oruko re) o ni gba ere itiju lori awon omo mi, ni Oruko Jesu.


3. Agbara to fe ki ngba kamu, iro lo pa, sofodanu, ni Oruko Jesu.


4. Ofa satani fun ijakule, pada ni oruko Jesu.


5. Olorun mi, fi ina yi mi ka, ni Oruko Jesu.


6. Baba mi, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji,  ni Oruko Jesu, Amin.


  JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY THURSDAY 18TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY THURSDAY 18TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60 

1. My Father, use me as an instrument of blessing to my generation.

 

2. You Host of Heaven, surround my altar of prayer for right now.


3. Mercy of God, fall upon me for unbelievable help that will showcase my destiny.

 

4. Spirit of Holiness, possess my life now.

 

5. Fire of Holy Ghost, ignite my prayer life in Jesus' name.


                  YORUBA EDITION 


1. Baba mi, lo mi gegebi irinse ibukun fun iran mi.

 

2. Eyin ogun orun, e yi pepe adura mi ka lati isinsinyi lo.

 

3. Aanu Olorun, ba le mi fun iranlowo to soro gbagbo lati gbe ayanmo mi ja gbangba.

 

4. Emi iwa mimo, gbe mi wo nisinsiyi.

 

5. Ina Emi-Mimo, tan ina igbe aiye adura mi ni oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60 

1. My Father, use me as an instrument of blessing to my generation.

 

2. You Host of Heaven, surround my altar of prayer for right now.


3. Mercy of God, fall upon me for unbelievable help that will showcase my destiny.

 

4. Spirit of Holiness, possess my life now.

 

5. Fire of Holy Ghost, ignite my prayer life in Jesus' name.


                  YORUBA EDITION 


1. Baba mi, lo mi gegebi irinse ibukun fun iran mi.

 

2. Eyin ogun orun, e yi pepe adura mi ka lati isinsinyi lo.

 

3. Aanu Olorun, ba le mi fun iranlowo to soro gbagbo lati gbe ayanmo mi ja gbangba.

 

4. Emi iwa mimo, gbe mi wo nisinsiyi.

 

5. Ina Emi-Mimo, tan ina igbe aiye adura mi ni oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY WEDNESDAY 17TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY WEDNESDAY 17TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3
1. My Father I thank you for the salvation of my soul.


2. Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.


3. Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.


4. Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.


5. Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1. Oluwa modupe fun igbala okan mi.


2. Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 


3. Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu


4. Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.


5. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3
1. My Father I thank you for the salvation of my soul.


2. Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.


3. Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.


4. Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.


5. Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.


                 YORUBA EDITION


1. Oluwa modupe fun igbala okan mi.


2. Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 


3. Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu


4. Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.


5. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TUESDAY 16TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TUESDAY 16TH APRIL, 2024 (+YORUBA EDITION)

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 601. My Father I thank you for the salvation of my soul.


2. My good news, I am available come to me in Jesus name.


3. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


4. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

5. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Baba mi modupe fun igbala okan mi


2. Iroyin Ayo mi wa mi ri ni Oruko Jesu.


3. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


4. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


5. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 601. My Father I thank you for the salvation of my soul.


2. My good news, I am available come to me in Jesus name.


3. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


4. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

5. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1. Baba mi modupe fun igbala okan mi


2. Iroyin Ayo mi wa mi ri ni Oruko Jesu.


3. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


4. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


5. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts