news

Jesus Christ

Followers

Showing posts with label Jesus Christ. Show all posts
Showing posts with label Jesus Christ. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 17TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 17TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.

READ: PSALM 681)  Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire

2)  Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by fire

3) Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire

4) Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire

5) Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name

                YORUBA EDITION 

1) Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu

2) Gbogbo agbara to pinu people mi no je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu

3)  Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu

4)  Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu

5) Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu

 JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.

READ: PSALM 681)  Powers that have vowed to cut short my life before my time die by fire

2)  Powers that have vowed that I will not see the good of  the Land die by fire

3) Powers that have vowed to make my day of celebration a day of mourning die by fire

4) Powers that have a covenant with the grave to swallow me and my destiny die by fire

5) Every evil hands postponing my day of joy wither and be burnt off in Jesus name

                YORUBA EDITION 

1) Agbara to pinu lati pami siwaju ogo mi egbina loruko Jesu

2) Gbogbo agbara to pinu people mi no je ere Ile ayo mi eku pelu ina loruko Jesu

3)  Gbogbo agbara to fe so ojo Ayo mi di ojo ibanuje esegbe danu

4)  Gbogbo agbara to ti ba Isa oku mule nitori mi ati ayanmo mi esegbe danu loruko Jesu

5) Gbogbo agbara to n sun ojo Ayo mi siwaju esegbe danu loruko Jesu

 JESUS IS LORD NO CONTROVERSY.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 15TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 15TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
1) My good news, I am available come to me in Jesus name.


2) I command glory of my life manifest now in Jesus name.


3) Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

4) My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1) Iroyin Ayo mi wa mi ri ni Oruko Jesu.


2) Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


3) Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


4)  Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
1) My good news, I am available come to me in Jesus name.


2) I command glory of my life manifest now in Jesus name.


3) Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

4) My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


1) Iroyin Ayo mi wa mi ri ni Oruko Jesu.


2) Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


3) Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


4)  Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 13TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 13TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 61


1) My Father I thank you for you are the provider of good things in my life and my family.


2) My Father, every door opened to spiritual robbers in my life, be shut by mercy in Jesus name.


3) Any power that has swallowed my inheritance, vomit it by fire in the name of Jesus.


4) My Father, arise and restore my pass loss in the name of Jesus.


5) worship the king of kings as you are going out this morning.


                YORUBA EDITION


1) Oluwa modupe lowo Re ni tori iwo ni olupese oun ti odara fun emi ati ebi mi.


2) Baba mi Gbogbo ilekun ti o si fun ole Emi ninu aye mi, e ti pa nipa aanu ni Oruko Jesu.


3) Gbogbo Agbara, to ti gbe ogun ini mi mi, e po pelu ina ni Oruko Jesu.


4) Baba mi dide ki o da ikolo mi atijo pada fun mi ni Oruko Jesu, 


5) Yin Oba awon Oba bi ose jade lo in owuro yi.


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 61


1) My Father I thank you for you are the provider of good things in my life and my family.


2) My Father, every door opened to spiritual robbers in my life, be shut by mercy in Jesus name.


3) Any power that has swallowed my inheritance, vomit it by fire in the name of Jesus.


4) My Father, arise and restore my pass loss in the name of Jesus.


5) worship the king of kings as you are going out this morning.


                YORUBA EDITION


1) Oluwa modupe lowo Re ni tori iwo ni olupese oun ti odara fun emi ati ebi mi.


2) Baba mi Gbogbo ilekun ti o si fun ole Emi ninu aye mi, e ti pa nipa aanu ni Oruko Jesu.


3) Gbogbo Agbara, to ti gbe ogun ini mi mi, e po pelu ina ni Oruko Jesu.


4) Baba mi dide ki o da ikolo mi atijo pada fun mi ni Oruko Jesu, 


5) Yin Oba awon Oba bi ose jade lo in owuro yi.


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 11TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 11TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 18
1) Sing a worship song and exalt God for your answered prayers.


2) Angel of good news appears to me today in Jesus name.

3) Every agenda of the enemies to frustrate me, scatter by fire, in Jesus’ name.

4) Every helping hand I employ that turns demonic at night to deal with me, be wasted by fire.

5) Every strange voices manipulating my destiny helper be silent in Jesus’ name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Ko orin iyin kan si Olorun ki o si gbege fun idahun adura.


2) Angeli iroyin Ayo, farahan mI loni loruko Jesu.

3) Gbogbo agbekale okunkun lati le pa mi lenu mo tuka pelu ina ni oruko Jesu.

4) Gbogbo oluranlowo ti mo yan to di okunkun ni oru lati doju ti mi, s’ofo danu ni oruko Jesu.

5) Gbogbo ohun okunkun to nse ayidayida oluranlowo ayanmo mi dake ni oruko Jesu. Amin 

      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 18
1) Sing a worship song and exalt God for your answered prayers.


2) Angel of good news appears to me today in Jesus name.

3) Every agenda of the enemies to frustrate me, scatter by fire, in Jesus’ name.

4) Every helping hand I employ that turns demonic at night to deal with me, be wasted by fire.

5) Every strange voices manipulating my destiny helper be silent in Jesus’ name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Ko orin iyin kan si Olorun ki o si gbege fun idahun adura.


2) Angeli iroyin Ayo, farahan mI loni loruko Jesu.

3) Gbogbo agbekale okunkun lati le pa mi lenu mo tuka pelu ina ni oruko Jesu.

4) Gbogbo oluranlowo ti mo yan to di okunkun ni oru lati doju ti mi, s’ofo danu ni oruko Jesu.

5) Gbogbo ohun okunkun to nse ayidayida oluranlowo ayanmo mi dake ni oruko Jesu. Amin 

      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!


COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY MONDAY 10TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY MONDAY 10TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3 
1. Worship king of kings.


2. My Father favour  my life to fulfill your mandate.


3. Daddy use my next journey to confuse my enemies in Jesus name.


4. Every satanic embargo placed on me break by fire in Jesus name.


                YORUBA EDITION


1. Yin Oba awon oba 


2. Baba mi siju anu wo mi ki nle se ise to gbelemi lowo.


3. Baba fi irin ajo mi to kan ru ota mi loju loruko Jesu.


4. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori  ise mi tuka pelu iman. 


      Jesus is Lord no controversy.


     HAPPY NEW WEEK!


PLEASE SHARE WITH OTHERS, THANKS!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3 
1. Worship king of kings.


2. My Father favour  my life to fulfill your mandate.


3. Daddy use my next journey to confuse my enemies in Jesus name.


4. Every satanic embargo placed on me break by fire in Jesus name.


                YORUBA EDITION


1. Yin Oba awon oba 


2. Baba mi siju anu wo mi ki nle se ise to gbelemi lowo.


3. Baba fi irin ajo mi to kan ru ota mi loju loruko Jesu.


4. Gbogbo ifowosowopo okunkun lori  ise mi tuka pelu iman. 


      Jesus is Lord no controversy.


     HAPPY NEW WEEK!


PLEASE SHARE WITH OTHERS, THANKS!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 9TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 9TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 77
1) I ..........(your name) shall not end in shame over my children.


2) Power that wants me to give up, you are a liar, be wasted.


3)  Daddy, envelope me with fire in the name of Jesus Christ 


4) O Lord, hide me from danger and untimely death.


5) My Father my Father, set confusion in the camp of my enemies and let them fight against themselves in Jesus' name. Amen in Jesus name.


                YORUBA EDITION 


1) Emi ...... (Oruko re) o ni gba ere itiju lori awon omo mi.


2) Agbara to fe ki ngba kamu, iro lo pa, sofodanu.


3) Baba mi, fi ina yi mi ka. Ni Oruko Jesu kirist.


4) Oluwa, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.5) Baba mi Baba mi, fi edeaiyede si agbo awon ota mi ki won ma ba ara won ja ni oruko Jesu. Amin loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!
RECOMMENDED FOR SINGLE LADIES AND SINGLE MOTHERS HOW TO MEET AND MARRY A RICH MAN!


Do you find yourself trapped in a cycle of heartbreaks and disappointments, wondering if you'll ever meet the man of your dreams and finally say "I do"?


HERE IS WAY OUT AND SOLUTION!!!

How to Join Nollywood 

You can become a NOLLYWOOD actor) actress easily BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 77
1) I ..........(your name) shall not end in shame over my children.


2) Power that wants me to give up, you are a liar, be wasted.


3)  Daddy, envelope me with fire in the name of Jesus Christ 


4) O Lord, hide me from danger and untimely death.


5) My Father my Father, set confusion in the camp of my enemies and let them fight against themselves in Jesus' name. Amen in Jesus name.


                YORUBA EDITION 


1) Emi ...... (Oruko re) o ni gba ere itiju lori awon omo mi.


2) Agbara to fe ki ngba kamu, iro lo pa, sofodanu.


3) Baba mi, fi ina yi mi ka. Ni Oruko Jesu kirist.


4) Oluwa, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.5) Baba mi Baba mi, fi edeaiyede si agbo awon ota mi ki won ma ba ara won ja ni oruko Jesu. Amin loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks!
RECOMMENDED FOR SINGLE LADIES AND SINGLE MOTHERS HOW TO MEET AND MARRY A RICH MAN!


Do you find yourself trapped in a cycle of heartbreaks and disappointments, wondering if you'll ever meet the man of your dreams and finally say "I do"?


HERE IS WAY OUT AND SOLUTION!!!

How to Join Nollywood 

You can become a NOLLYWOOD actor) actress easily 


COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 8TH JUNE,.2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 8TH JUNE,.2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 45
1) Lord I thank you for your healing package for me and my family


 2) Let my past loss lead me to greater recovery in Jesus name.


3) Every arrow of disobedience, your time has expired in my life, jump out by fire.


4) God of Mercy, let my children stand out in life in Jesus' name.

5) Nobody will pay me condolence visit this year in Jesus' name.


               YORUBA EDITION 


1) Oluwa, modupe lowo Re fun ipese iwosan RE fun emi ati ebi mi.


2) Je ki awon ikolo mi ana gbe mi de ibi imubo sipo nla ni oruko Jesu.

 3) Gbogbo ofa aigboran, akoko re dopin ninu aiye mi, fo jade pelu ina.

4) Olorun Aanu, je ki awon omo mi ta yo l'aiye ni oruko Jesu.

5) A ko ni bo bata ofo si enu ona mi ninu odun yi ni oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 45
1) Lord I thank you for your healing package for me and my family


 2) Let my past loss lead me to greater recovery in Jesus name.


3) Every arrow of disobedience, your time has expired in my life, jump out by fire.


4) God of Mercy, let my children stand out in life in Jesus' name.

5) Nobody will pay me condolence visit this year in Jesus' name.


               YORUBA EDITION 


1) Oluwa, modupe lowo Re fun ipese iwosan RE fun emi ati ebi mi.


2) Je ki awon ikolo mi ana gbe mi de ibi imubo sipo nla ni oruko Jesu.

 3) Gbogbo ofa aigboran, akoko re dopin ninu aiye mi, fo jade pelu ina.

4) Olorun Aanu, je ki awon omo mi ta yo l'aiye ni oruko Jesu.

5) A ko ni bo bata ofo si enu ona mi ninu odun yi ni oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYERS POINTS FOR TODAY FRIDAY 7TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYERS POINTS FOR TODAY FRIDAY 7TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O


READ: PSALM 23
1) worship Almighty God this morning from your heart.


2) You spirit of sudden death, I stop you in my life and my family with the Blood of Jesus, go back to sender in Jesus name.

3) Rain of Mercy, fall upon me and turn my failure to promotion in Jesus name.

4) Terrifying noise from above, arise and pursue my pursuers in Jesus' name.

5) Oh Lord, use me as an instrument of blessing to my generation in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Josin si Olorun Alagbara lati inun okan re.


2) Emi iku ojiji, mo da o duro niunu aye mi ati ebi mi ni oruko Jesu, pada sodo eni to ran o.


3) Ojo Anu, ro le mi lor ki o si yi ijakule mi si igbega.

4) Ariwo nla lati oke, dide ki o le awon ota ti nle mi ni oruko Jesu.


5) Oluwa, lo mi gegebi irinse ibukun fun iran mi ni oruko Jesu. Amen.


     Jesus is Lord no controversy


Please Share with others, thanks.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O


READ: PSALM 23
1) worship Almighty God this morning from your heart.


2) You spirit of sudden death, I stop you in my life and my family with the Blood of Jesus, go back to sender in Jesus name.

3) Rain of Mercy, fall upon me and turn my failure to promotion in Jesus name.

4) Terrifying noise from above, arise and pursue my pursuers in Jesus' name.

5) Oh Lord, use me as an instrument of blessing to my generation in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Josin si Olorun Alagbara lati inun okan re.


2) Emi iku ojiji, mo da o duro niunu aye mi ati ebi mi ni oruko Jesu, pada sodo eni to ran o.


3) Ojo Anu, ro le mi lor ki o si yi ijakule mi si igbega.

4) Ariwo nla lati oke, dide ki o le awon ota ti nle mi ni oruko Jesu.


5) Oluwa, lo mi gegebi irinse ibukun fun iran mi ni oruko Jesu. Amen.


     Jesus is Lord no controversy


Please Share with others, thanks.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 5TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 5TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1) Daddy I worship you and I praise you from my heart.


2) my Father every Satanic embargo placed on me, break by power of God in Jesus name.


3) My Father My Father evil tree of poverty, be uprooted from my life and my family in Jesus name.


4) satanic prophecy against my life be unllified in Jesus name, Amen.


                YORUBA EDITIO


1) Baba mi mo josin si yin be ni, mo tun yinyin lati inun okan mi wa.


2) Baba MI gbogbo ale okunkun ti a Pa lemi lori fo daun ni pa agbara Oluwa.


3) Baba mi Baba mi, igi iponju ati osi ile wa, fa tu kuro ninu aye mi ati ebi mi loni ni Oruko Jesu.


4) Asotele okunkun ti a so si aye mi pare loni ni Oruko Jesu, Amen.


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1) Daddy I worship you and I praise you from my heart.


2) my Father every Satanic embargo placed on me, break by power of God in Jesus name.


3) My Father My Father evil tree of poverty, be uprooted from my life and my family in Jesus name.


4) satanic prophecy against my life be unllified in Jesus name, Amen.


                YORUBA EDITIO


1) Baba mi mo josin si yin be ni, mo tun yinyin lati inun okan mi wa.


2) Baba MI gbogbo ale okunkun ti a Pa lemi lori fo daun ni pa agbara Oluwa.


3) Baba mi Baba mi, igi iponju ati osi ile wa, fa tu kuro ninu aye mi ati ebi mi loni ni Oruko Jesu.


4) Asotele okunkun ti a so si aye mi pare loni ni Oruko Jesu, Amen.


      Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others, thanks.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 4TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 4TH JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60
1) O ye redeemed of the Lord, locate 1 powerful song and dances to the Lord.


2) O God of mercy establish a new foundation for my generation in the name of Jesus.


3) Every fetish securities which my parents have done to protect me when I was small, Blood of Jesus shallow it.


4) Arrow of confusion shot into my family backfire in Jesus name.


5) claud of darkness around my breakthrough scatter in Jesus name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Iwo ti ati rapada wa orin yin nla kan si Oluwa ki osi majo. 


2) Olorun alaanu, fi pile tuntun lele fun Iran mi loruko Jesu.


3) Aajo ti awon obi mi se lemi lori ni kekere lati sabo lemi lori Eje Jesu gbe mi loruko Jesu.


4) Ofa idarudapo eyi ti a ta si inun eni mi pada si sodo eni torano loruko Jesu.


5) Kurukuru okunkun ti afi bo aluyo mi epare loruko Jesu. Amin 


      Jesus is Lord no controversy.

                

Please Share with others, thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60
1) O ye redeemed of the Lord, locate 1 powerful song and dances to the Lord.


2) O God of mercy establish a new foundation for my generation in the name of Jesus.


3) Every fetish securities which my parents have done to protect me when I was small, Blood of Jesus shallow it.


4) Arrow of confusion shot into my family backfire in Jesus name.


5) claud of darkness around my breakthrough scatter in Jesus name. Amen.


                YORUBA EDITION


1) Iwo ti ati rapada wa orin yin nla kan si Oluwa ki osi majo. 


2) Olorun alaanu, fi pile tuntun lele fun Iran mi loruko Jesu.


3) Aajo ti awon obi mi se lemi lori ni kekere lati sabo lemi lori Eje Jesu gbe mi loruko Jesu.


4) Ofa idarudapo eyi ti a ta si inun eni mi pada si sodo eni torano loruko Jesu.


5) Kurukuru okunkun ti afi bo aluyo mi epare loruko Jesu. Amin 


      Jesus is Lord no controversy.

                

Please Share with others, thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 3RD JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 3RD JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 601) Where is the favor of month of June Appear and catapult me into dreams and revelations that would elevate my destiny this year in Jesus Name.


2) Thou glory of this month, locate my Destiny, and catapult me into unimaginable Blessings in this Year! in Jesus name.


3) my father Swallow my shame, and release the spring for my unprecedented greatness in Jesus Name.


4) Miracles that will wipe out my past and current ridicule: manifest by Fire in the name of Jesus.


5) You my wasted years, my years that the locust, cankerworm, caterpiller, and the palmerworm had eaten and swallowed up, hear the verdict of Heaven be restored in the name of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


1) Ni Bo ni ojurere OSU kefa yi gbe wa? Farahan ki o gbemi lo si inu ala ati iran ti yoo gbe ayanmo mi soke ninu odun yi l'oruko Jesu.


2) ogo osu yi, sawari ayanmo mi ki o gbemilo si inu ibunkun ti ko se fi enu so ninu odun yi l'oruko Jesu.


3) Baba mi, gbe itiju mi mi. Ki o si gbemilo sinu titobi mi ti ko se fi enu so l'oruko Jesu.


4) Iyanu ti yio pa egan ana mi ati oni mi re, farahan ninu aye mi pelu ina l'oruko Jesu.


5) Gbogbo odun mi ti ati fi sofo mo mi lowo, odun mi ti esu ati awon kokoro jewejewe ti je. E gbo idajo, adawonpada funmi l'oruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.

Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 601) Where is the favor of month of June Appear and catapult me into dreams and revelations that would elevate my destiny this year in Jesus Name.


2) Thou glory of this month, locate my Destiny, and catapult me into unimaginable Blessings in this Year! in Jesus name.


3) my father Swallow my shame, and release the spring for my unprecedented greatness in Jesus Name.


4) Miracles that will wipe out my past and current ridicule: manifest by Fire in the name of Jesus.


5) You my wasted years, my years that the locust, cankerworm, caterpiller, and the palmerworm had eaten and swallowed up, hear the verdict of Heaven be restored in the name of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


1) Ni Bo ni ojurere OSU kefa yi gbe wa? Farahan ki o gbemi lo si inu ala ati iran ti yoo gbe ayanmo mi soke ninu odun yi l'oruko Jesu.


2) ogo osu yi, sawari ayanmo mi ki o gbemilo si inu ibunkun ti ko se fi enu so ninu odun yi l'oruko Jesu.


3) Baba mi, gbe itiju mi mi. Ki o si gbemilo sinu titobi mi ti ko se fi enu so l'oruko Jesu.


4) Iyanu ti yio pa egan ana mi ati oni mi re, farahan ninu aye mi pelu ina l'oruko Jesu.


5) Gbogbo odun mi ti ati fi sofo mo mi lowo, odun mi ti esu ati awon kokoro jewejewe ti je. E gbo idajo, adawonpada funmi l'oruko Jesu. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.

Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY SUNDAY 2ND JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR TODAY SUNDAY 2ND JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.1 My Father I thank you for the salvation of my soul.

2  this week my good news, I am available come to me in Jesus name.

3 Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.

4 Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.

5  Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.

6 Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.

                 YORUBA EDITION

1 Oluwa modupe fun igbala okan mi.

2 Ni ose yi, iroyin Ayo mi wamiri ni Oruko Jesu 

3 Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 

4  Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu

5 Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.

6 Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.

     Jesus is Lord no controversy.

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.1 My Father I thank you for the salvation of my soul.

2  this week my good news, I am available come to me in Jesus name.

3 Heaven of mercy, open over my destiny in Jesus name.

4 Anointing of success and fruitfulness posseis me in Jesus name.

5  Satanic roadblock clear off in my way in Jesus name.

6 Every satanic embargo placed on my work brake in Jesus name. Amen.

                 YORUBA EDITION

1 Oluwa modupe fun igbala okan mi.

2 Ni ose yi, iroyin Ayo mi wamiri ni Oruko Jesu 

3 Orun Anu si sori ayanmo mi ni Oruko Jesu 

4  Ifami ororoyan si ise rere ati ileso gbe mi wo loruko Jesu

5 Idaabu okunkun, e fi ona sile fun mi loruko Jesu.

6 Gbogbo ifowosowopo okunkun lori ise mi tuka loruko Jesu. Amin.

     Jesus is Lord no controversy.

GOFAMINT PROPHETIC DECLARATION FOR THE MONTH OF JUNE 2024: OUR MONTH OF DIVINE REST

GOFAMINT PROPHETIC DECLARATION FOR THE MONTH OF JUNE 2024: OUR MONTH OF DIVINE REST

OUR MONTH OF DIVINE REST
“And He said, “My Presence will go with you, and I will give you rest.”

(Ex 33:14)

• This month shall be our month of divine rest.

• The Presence of the Lord will go with you and you will enjoy divine rest.

• The days of your struggles and stress are over.

• Rest on every side shall be your portion from this day forward.

• Your marriage, ministry, career, education and business will enjoy divine rest

from now.

• No more frustrations and intimidations for you and your household.

• Every trouble and tumult around you and your family is hereby silenced forever.

• Your spirit, soul and body will enjoy divine rest.

• When you lay down at night, your sleep will be sweet and you will rise in the morning refreshed.

• Your days of unproductive and unfruitful labors are over.

• No evil is permitted around you and your family, for the presence of God shall be your refuge.

• The name of the Lord shall be your defense against all assaults of the wicked.

• If the enemies come against you in one way, they shall flee in seven ways.

• No enemy will be able to stand before you, all the days of your life.

• The Presence of the Lord will give you victory no matter the battle or challenges that come your way.

• The Angel of His Presence shall keep you and your household in all your journeys this month and beyond.

• The Lord will guide and guard you by the reason of His Presence with you.

• You will go out with joy and come back with celebration of praise.

• You will go from glory to glory, from strength to strength and from victory to victory.

• Your season of uninterrupted peace and prosperity is here.

• All that follows you from now shall be God’s goodness and mercies.

• You and your family shall abide in His Presence, all the days of your life.

• All assemblies of GOFAMINT worldwide will enjoy divine Presence that produces unusual rest and results.

• So shall this month be better for you, your household and the entire Gospel Faith Mission International, because our season of divine rest is here.


#GOFAMINT

OUR MONTH OF DIVINE REST
“And He said, “My Presence will go with you, and I will give you rest.”

(Ex 33:14)

• This month shall be our month of divine rest.

• The Presence of the Lord will go with you and you will enjoy divine rest.

• The days of your struggles and stress are over.

• Rest on every side shall be your portion from this day forward.

• Your marriage, ministry, career, education and business will enjoy divine rest

from now.

• No more frustrations and intimidations for you and your household.

• Every trouble and tumult around you and your family is hereby silenced forever.

• Your spirit, soul and body will enjoy divine rest.

• When you lay down at night, your sleep will be sweet and you will rise in the morning refreshed.

• Your days of unproductive and unfruitful labors are over.

• No evil is permitted around you and your family, for the presence of God shall be your refuge.

• The name of the Lord shall be your defense against all assaults of the wicked.

• If the enemies come against you in one way, they shall flee in seven ways.

• No enemy will be able to stand before you, all the days of your life.

• The Presence of the Lord will give you victory no matter the battle or challenges that come your way.

• The Angel of His Presence shall keep you and your household in all your journeys this month and beyond.

• The Lord will guide and guard you by the reason of His Presence with you.

• You will go out with joy and come back with celebration of praise.

• You will go from glory to glory, from strength to strength and from victory to victory.

• Your season of uninterrupted peace and prosperity is here.

• All that follows you from now shall be God’s goodness and mercies.

• You and your family shall abide in His Presence, all the days of your life.

• All assemblies of GOFAMINT worldwide will enjoy divine Presence that produces unusual rest and results.

• So shall this month be better for you, your household and the entire Gospel Faith Mission International, because our season of divine rest is here.


#GOFAMINT

COMMAND YOUR DAY PRAYER PONITS FOR TODAY SATURDAY 1ST JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER PONITS FOR TODAY SATURDAY 1ST JUNE, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3 


1 My Father, I thank You for the salvation of my soul.

2 Oh Heaven of mercy, open over my destiny for today 

3 Any power calling my head before evil mirror, crash by thunder, in Jesus name 

4 Strongman over my life and my family, I bind you be wasted in Jesus' name.

5 Messenger of evil news, my house is not your route, be wasted in the name of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 

1 Baba mi, modupe lowo Re fun igbala okan mi.

2 . Orun aanu o, si sori ayanmo mi, lati oni lo.

3 . Agbara ti npe ori mi niwaju jingi okunkun, ara san pa o, ni Oruko Jesu.


4 Okunrin alagbara lori emi ati ebi mi, mo de o, sofodanu l'oruko Jesu.

5 Oniroyin ibi, ile mi ki se ona re, sofodanu ni Oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others  . Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 3 


1 My Father, I thank You for the salvation of my soul.

2 Oh Heaven of mercy, open over my destiny for today 

3 Any power calling my head before evil mirror, crash by thunder, in Jesus name 

4 Strongman over my life and my family, I bind you be wasted in Jesus' name.

5 Messenger of evil news, my house is not your route, be wasted in the name of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 

1 Baba mi, modupe lowo Re fun igbala okan mi.

2 . Orun aanu o, si sori ayanmo mi, lati oni lo.

3 . Agbara ti npe ori mi niwaju jingi okunkun, ara san pa o, ni Oruko Jesu.


4 Okunrin alagbara lori emi ati ebi mi, mo de o, sofodanu l'oruko Jesu.

5 Oniroyin ibi, ile mi ki se ona re, sofodanu ni Oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others  . Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FRIDAY 31ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FRIDAY 31ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 121
1  Lord I thank you for your healing package for me and my family.

  

 2. Doors of favour open for me now in Jesus name.


 3. Angels of God, arise and pursue my divine helpers to me now from wherever they are in Jesus name. 


4  My Father, surround my life with destiny helpers.


5  My God arise and cover those who seek my hurt with reproach and dishonor, in Jesus name.  Amen.


               YORUBA EDITION


1 Oluwa, module lowo Re fun ipese iwosan Re fun emi ati ebi mi


 2  Ẹ̀yin ilẹ̀kùn ojúrere ẹ ṣí fún mi l'órúkọ Jésù.


3 Ẹ̀yin Angeli Ọlọ́run ẹ dìde kí ẹ lé àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi sí mi ní kíákíá láti ibikíbi tí wọn bá wà l'órúkọ Jésù.

 

4 Bàbá mi, yí ayé mi ká pẹ̀lú àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́.


 5 Ọlọ́run mi dide, kí O sì bo gbogbo àwọn tí nwa ìpalára mi, pẹ̀lú ẹ̀gàn àti ẹ̀sín, ní orúkọ Jésù. Amin.Jesus is Lord, no controversy!Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 121
1  Lord I thank you for your healing package for me and my family.

  

 2. Doors of favour open for me now in Jesus name.


 3. Angels of God, arise and pursue my divine helpers to me now from wherever they are in Jesus name. 


4  My Father, surround my life with destiny helpers.


5  My God arise and cover those who seek my hurt with reproach and dishonor, in Jesus name.  Amen.


               YORUBA EDITION


1 Oluwa, module lowo Re fun ipese iwosan Re fun emi ati ebi mi


 2  Ẹ̀yin ilẹ̀kùn ojúrere ẹ ṣí fún mi l'órúkọ Jésù.


3 Ẹ̀yin Angeli Ọlọ́run ẹ dìde kí ẹ lé àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi sí mi ní kíákíá láti ibikíbi tí wọn bá wà l'órúkọ Jésù.

 

4 Bàbá mi, yí ayé mi ká pẹ̀lú àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́.


 5 Ọlọ́run mi dide, kí O sì bo gbogbo àwọn tí nwa ìpalára mi, pẹ̀lú ẹ̀gàn àti ẹ̀sín, ní orúkọ Jésù. Amin.Jesus is Lord, no controversy!Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 30TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 30TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60
1. Daddy I worship you and praise you from my heart.


2. Wasting power of yesterday, be wasted by fire


3. My God, arise and restore my pass loss in Jesus name.


4. My glory arise from the grave in Jesus Christ name.


5. From this morning I receive the Lord protection in all areas of my life in Jesus name. Amen.


                YORUBA EDITION


1 Baba Mi mo josin si yin be ni motun yinyin lati inu okan mi wa


2. Gbogbo agbara to fi ana mi sofo, sofo loni loruko Jesu.


3. Olorun mi dide ki o da ikolo mi atijo pada ni Oruko Jesu.


4. Iwo ogo mi jade kuro ninu iboji ni Oruko Jesu Kristi. 


5. Lati owuro yi lo mo gba idabobo Oluwa ni gbogbo abala aye mi ni Oruko Jesu, Amin.


      Jesus is Lord no controversy.


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 60
1. Daddy I worship you and praise you from my heart.


2. Wasting power of yesterday, be wasted by fire


3. My God, arise and restore my pass loss in Jesus name.


4. My glory arise from the grave in Jesus Christ name.


5. From this morning I receive the Lord protection in all areas of my life in Jesus name. Amen.


                YORUBA EDITION


1 Baba Mi mo josin si yin be ni motun yinyin lati inu okan mi wa


2. Gbogbo agbara to fi ana mi sofo, sofo loni loruko Jesu.


3. Olorun mi dide ki o da ikolo mi atijo pada ni Oruko Jesu.


4. Iwo ogo mi jade kuro ninu iboji ni Oruko Jesu Kristi. 


5. Lati owuro yi lo mo gba idabobo Oluwa ni gbogbo abala aye mi ni Oruko Jesu, Amin.


      Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 26TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SUNDAY 26TH MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
 1. Worship Almighty God this morning 


 2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


 3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

 4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


 1. Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


 2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


 3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


 4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 68
 1. Worship Almighty God this morning 


 2. I command glory of my life manifest now in Jesus name.


 3. Invisible arrow of the

 enemies in my life, working affliction come out by fire in Jesus name

 

 4. My emptiness turn to fullness from today in Jesus name.


               YORUBA EDITION 


 1. Yin Olorun Alagbara ni owuro yi.


 2. Mopase ogo mi farahan ni oruko Jesu.


 3. Ofa ari ninu aye mi ti sise inra jade pelu ina in oruko Jesu.


 4. Ofifo mi yipada di kikun lati oni lo Loruko Jesu.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 23RD MAY, 2024 (+ YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 23RD MAY, 2024 (+ YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
 1. My father every satanic prophesy against my destiny, be nullified in Jesus' name.


 2.You mantle of divine accelerator, possess me in Jesus' name.


 3. I stop every stopper in Jesus name.


 4. Every evil image carved in my name, catch fire in Jesus' name.


 5. Every generational law and ordinances blocking my inheritance, be cancelled by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


 1.Baba mi  gbogbo asotele okunkun ti a so lodi si ayanmo mi, e pare ni oruko Jesu.


 2. Iwo aso agbara ti nmu irin ajo ya ni, gbe mi wo l'oruko Jesu. 


 3. Mo da gbogbo adaniduro duro l'oruko Jesu.


 4. Gbogbo ere ti a gbe ni oruko mi, egbina sonu l'oruko Jesu.


 5. Gbogbo ofin iran ati akosile to ndi ogun ini mi l'owo, e pare nipa Eje Jesu. Amin.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: ISAIAH 53
 1. My father every satanic prophesy against my destiny, be nullified in Jesus' name.


 2.You mantle of divine accelerator, possess me in Jesus' name.


 3. I stop every stopper in Jesus name.


 4. Every evil image carved in my name, catch fire in Jesus' name.


 5. Every generational law and ordinances blocking my inheritance, be cancelled by the Blood of Jesus. Amen.


                YORUBA EDITION 


 1.Baba mi  gbogbo asotele okunkun ti a so lodi si ayanmo mi, e pare ni oruko Jesu.


 2. Iwo aso agbara ti nmu irin ajo ya ni, gbe mi wo l'oruko Jesu. 


 3. Mo da gbogbo adaniduro duro l'oruko Jesu.


 4. Gbogbo ere ti a gbe ni oruko mi, egbina sonu l'oruko Jesu.


 5. Gbogbo ofin iran ati akosile to ndi ogun ini mi l'owo, e pare nipa Eje Jesu. Amin.


    Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR WEDNESDAY 22ND MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINT FOR WEDNESDAY 22ND MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


2. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


3. My glory that has departed from me, Lord restore it to me in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


2. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


3. Ogo to silo lara mi, anu dapada funmi. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others.

Thanks!

 

BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 68
1. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.


2. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


3. My glory that has departed from me, Lord restore it to me in Jesus' name. Amen.


                YORUBA EDITION


1. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.


2. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


3. Ogo to silo lara mi, anu dapada funmi. Amin.


     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others.

Thanks!

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 21ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 21ST MAY, 2024 (+YORUBA EDITION)


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 571. Appreciate God this morning and cleanse your way before God. 


2. Every altar of prayerlessness break by fire, I receive the spirit of prayer.


3. Lord every power that hid me for my helper release me by the fire of Holy Ghost. 


4. Every strange man sleeping and waking up with me let the Fire of God pass through my life and my house; let them leave my life. Amen.

  

               YORUBA EDITION 


1. Dupe lowo Olorun fun owuro yi, ki o si fo ara re mo ni iwaju Olorun.


2. Gbogbo pepe ailegbadura e fo pelu ina, mo gba emi adura titun.


3. Oluwa gbogbo agbara to n gbemipamo fun alanu mi, e fimisile pelu ina Emi Mimo.


4. Gbogbo ajeji okunrin ti o n bamisun ti o n bami ji, ina Oluwa laye mi ati ile mi koja ki won si fi aye mi sile. Amin.

     

     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!


BY OLUSEGUN TIMOTHY O.


READ: PSALM 571. Appreciate God this morning and cleanse your way before God. 


2. Every altar of prayerlessness break by fire, I receive the spirit of prayer.


3. Lord every power that hid me for my helper release me by the fire of Holy Ghost. 


4. Every strange man sleeping and waking up with me let the Fire of God pass through my life and my house; let them leave my life. Amen.

  

               YORUBA EDITION 


1. Dupe lowo Olorun fun owuro yi, ki o si fo ara re mo ni iwaju Olorun.


2. Gbogbo pepe ailegbadura e fo pelu ina, mo gba emi adura titun.


3. Oluwa gbogbo agbara to n gbemipamo fun alanu mi, e fimisile pelu ina Emi Mimo.


4. Gbogbo ajeji okunrin ti o n bamisun ti o n bami ji, ina Oluwa laye mi ati ile mi koja ki won si fi aye mi sile. Amin.

     

     Jesus is Lord no controversy.


Please Share with others. Thanks!

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts