news

Daily Prayer

Followers

Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts
Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 17TH JUNE, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 17TH JUNE, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T1. Perform oh Lord creative miracle in every area of my body in Jesus' name.


2. Inherited sickness, loose your grip over my life in Jesus name.


3. Transfuse oh Lord into my Blood system your precious blood.


4. I withdraw my name from the book of oppression in Jesus' name.


5. Shout the name of Jesus change 

my health status from now' Amen.


             YORUBA EDITION1. Oluwa se akanse ise iyanu ninu gbogbo ago ara mi.


2. Aisan ajogunba, so agbara re nu lori aye mi pelu loruko Jesu.


3. Oluwa da eje Re to se iyebiye po mo eje mi l'oruko Jesu.


4. Mo yo oruko mi kuro ninu iwe inira l'oruko Jesu.


5. Pariwo oruko Jesu  Oluwa yi ipo ti ailera mi wa bayi pada lati akoko yi lo. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T1. Perform oh Lord creative miracle in every area of my body in Jesus' name.


2. Inherited sickness, loose your grip over my life in Jesus name.


3. Transfuse oh Lord into my Blood system your precious blood.


4. I withdraw my name from the book of oppression in Jesus' name.


5. Shout the name of Jesus change 

my health status from now' Amen.


             YORUBA EDITION1. Oluwa se akanse ise iyanu ninu gbogbo ago ara mi.


2. Aisan ajogunba, so agbara re nu lori aye mi pelu loruko Jesu.


3. Oluwa da eje Re to se iyebiye po mo eje mi l'oruko Jesu.


4. Mo yo oruko mi kuro ninu iwe inira l'oruko Jesu.


5. Pariwo oruko Jesu  Oluwa yi ipo ti ailera mi wa bayi pada lati akoko yi lo. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 20TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 20TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

 BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. O Lord, surround me with fire.


2. O God, hide me from danger and untimely death.


3. Messenger of death, return to your sender in Jesus' name.


4. Arrow of wickedness in the place of prayer, backfire in the name of Jesus.


5. O Lord, set confusion in the camp of my enemies and let them fight against themselves in Jesus' name. Amen.


           YORUBA EDITION


1. Oluwa, fi ina yi mi ka.


2. Olorun, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.


3. Onise iku, pada si ibi ti a ti ran o ni oruko Jesu.


4. Ofa awon ika ni ibi adura, pada ni oruko Jesu.


5. Oluwa, fi edeaiyede si agbo awon ota mi ki won ma ba ara won ja ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

 BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. O Lord, surround me with fire.


2. O God, hide me from danger and untimely death.


3. Messenger of death, return to your sender in Jesus' name.


4. Arrow of wickedness in the place of prayer, backfire in the name of Jesus.


5. O Lord, set confusion in the camp of my enemies and let them fight against themselves in Jesus' name. Amen.


           YORUBA EDITION


1. Oluwa, fi ina yi mi ka.


2. Olorun, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.


3. Onise iku, pada si ibi ti a ti ran o ni oruko Jesu.


4. Ofa awon ika ni ibi adura, pada ni oruko Jesu.


5. Oluwa, fi edeaiyede si agbo awon ota mi ki won ma ba ara won ja ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY WEDNESDAY 18TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY WEDNESDAY 18TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

 BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a new song to your Restorer of joy.
2.  Every stubborn pursuer of my life, turn back and perish by fire. 3. My Father, feed me with the food of 

champions in Jesus' name.


4.  I bind and paralyze every strongman of fear in my life in Jesus' name.5. Every problem introduced by fear into my life, depart now in Jesus' name.


          YORUBA EDITION


1. Ko orin titun si Olurapada ayo re.


2. Gbogbo ogun aleni ma deyin okunkun inu aiye mi, e 

peyinda ki e si parun pelu ina.3 . Baba mi, Baba mi, fun mi ni ounje awon asegun je ni oruko Jesu.4. Mo gbede mo si yalaro gbogbo okunrin alagbara eru inu aiye mi ni oruko Jesu.5. Gbogbo idamu ti iberu mu wo aiye mi, e kuro ninu aiye 

mi nisinsiyi ni oruko Jesu.


            Jesus is Lord no controversy.

 BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


1. Sing a new song to your Restorer of joy.
2.  Every stubborn pursuer of my life, turn back and perish by fire. 3. My Father, feed me with the food of 

champions in Jesus' name.


4.  I bind and paralyze every strongman of fear in my life in Jesus' name.5. Every problem introduced by fear into my life, depart now in Jesus' name.


          YORUBA EDITION


1. Ko orin titun si Olurapada ayo re.


2. Gbogbo ogun aleni ma deyin okunkun inu aiye mi, e 

peyinda ki e si parun pelu ina.3 . Baba mi, Baba mi, fun mi ni ounje awon asegun je ni oruko Jesu.4. Mo gbede mo si yalaro gbogbo okunrin alagbara eru inu aiye mi ni oruko Jesu.5. Gbogbo idamu ti iberu mu wo aiye mi, e kuro ninu aiye 

mi nisinsiyi ni oruko Jesu.


            Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY MONDAY 16TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY MONDAY 16TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 31. Appreciate God for His love.


2. O Lord, forgive me from every unfaithfulness.


3. Lord, give me my personal Pentecost in Jesus' name.


4. I bind and paralyze every spirit of error programmed against me in Jesus' name.


5. I withdraw the name of my children from the book of death in Jesus' name.

 

          YORUBA EDITION


1. Gbe Olorun ga fun ife Re.


2. Oluwa, dari gbogbo aisododo mi ji mi.


3. Oluwa, fun mi ni Pentikosti temi ni oruko Jesu.


4. Mo gbede mo  si yalaro gbogbo emi asise ti a se lodi si mi ni oruko Jesu.


5. Mo fa oruko awon omo mi yo kuro ninu iwe iku ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 31. Appreciate God for His love.


2. O Lord, forgive me from every unfaithfulness.


3. Lord, give me my personal Pentecost in Jesus' name.


4. I bind and paralyze every spirit of error programmed against me in Jesus' name.


5. I withdraw the name of my children from the book of death in Jesus' name.

 

          YORUBA EDITION


1. Gbe Olorun ga fun ife Re.


2. Oluwa, dari gbogbo aisododo mi ji mi.


3. Oluwa, fun mi ni Pentikosti temi ni oruko Jesu.


4. Mo gbede mo  si yalaro gbogbo emi asise ti a se lodi si mi ni oruko Jesu.


5. Mo fa oruko awon omo mi yo kuro ninu iwe iku ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 9TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 9TH MAY, 2022 (+YORUBA EDITION)

 

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 


1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati awo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

 

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 


1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati awo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 28TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 28TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 
1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati owo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 
1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati owo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY FRIDAY 15TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS TODAY FRIDAY 15TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 31. Arrow of constant mistakes and error fired into my children's life, backfire in Jesus' name.

2. Connect me by mercy to the right people that will be of eternal value to my life in Jesus' name.

3. Every power struggling my time of prayer with me, be wasted in Jesus' name.

4. Every power waiting to make me weep in my old age over my children, be wasted by fire.

 

5. Me and my household are covered by the blood of Jesus. 


          YORUBA EDITION

1. Ofa asise igba gbogbo ati asise ti a ta sinu awon omo mi,  pada sibi ti o ti wa l'oruko Jesu.

2. So mi po nipa aanu si awon eniyan to ni anfaani aiyeraye si aiye mi ni oruko Jesu.

3. Gbogbo agbara to n’ba mi du akoko adura mi, e sofo danu ni oruko Jesu.

4. Gbogbo agbara to nduro de mi ni ojo ogbo mi lati pa mi lekun l'ori awon omo mi, e sofo danu pelu ina.


5. Eje Jesu bo emi ati idile mi mole.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 31. Arrow of constant mistakes and error fired into my children's life, backfire in Jesus' name.

2. Connect me by mercy to the right people that will be of eternal value to my life in Jesus' name.

3. Every power struggling my time of prayer with me, be wasted in Jesus' name.

4. Every power waiting to make me weep in my old age over my children, be wasted by fire.

 

5. Me and my household are covered by the blood of Jesus. 


          YORUBA EDITION

1. Ofa asise igba gbogbo ati asise ti a ta sinu awon omo mi,  pada sibi ti o ti wa l'oruko Jesu.

2. So mi po nipa aanu si awon eniyan to ni anfaani aiyeraye si aiye mi ni oruko Jesu.

3. Gbogbo agbara to n’ba mi du akoko adura mi, e sofo danu ni oruko Jesu.

4. Gbogbo agbara to nduro de mi ni ojo ogbo mi lati pa mi lekun l'ori awon omo mi, e sofo danu pelu ina.


5. Eje Jesu bo emi ati idile mi mole.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 14TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 14TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 22
1. My Father, my Father, restore me into Your power.2. O Lord, use me as an instrument of blessing to my generation.3. Every of my destiny glory that got lost through my 

insensitivity, covenant of mercy, restore it.


4. Whatever is in me that will erase my name from the 

Book of Life, be destroyed by fire.


5. Me and my household we shall not be a victim of  Noisome amen.


           YORUBA EDITION 


1. Baba mi, Baba mi, mu mi pada bosipo ninu agbara Re.2. Oluwa, se mi ni irinse ibukun fun iran mi.3. Gbogbo ogo ayanmo mi to ti sonu nipa aikiyesara, majemu aanu, da pada fun mi.4. Ohunkohun to wa ninu mi to le pa oruko mi re kuro ninu Iwe Iye, e sofodanu pelu ina.


5. Emi ati ebi a ko ni je alabapin ninu ajakale arun gbogbo. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 22
1. My Father, my Father, restore me into Your power.2. O Lord, use me as an instrument of blessing to my generation.3. Every of my destiny glory that got lost through my 

insensitivity, covenant of mercy, restore it.


4. Whatever is in me that will erase my name from the 

Book of Life, be destroyed by fire.


5. Me and my household we shall not be a victim of  Noisome amen.


           YORUBA EDITION 


1. Baba mi, Baba mi, mu mi pada bosipo ninu agbara Re.2. Oluwa, se mi ni irinse ibukun fun iran mi.3. Gbogbo ogo ayanmo mi to ti sonu nipa aikiyesara, majemu aanu, da pada fun mi.4. Ohunkohun to wa ninu mi to le pa oruko mi re kuro ninu Iwe Iye, e sofodanu pelu ina.


5. Emi ati ebi a ko ni je alabapin ninu ajakale arun gbogbo. Amin.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 5TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 5TH APRIL, 2022 (+YORUBA EDITION)

 BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. Lord, increase my faith for my next assignment in Jesus' name.

 

2. I receive grace to pay the price for my encounter in Jesus' name.

 

3. Spirit of diligence, possess me in Jesus' name.

  

4. Oh Lord, heal our nation from corruption in Jesus'  

name.


          YORUBA EDITION

 

1. Oluwa, fi kun igbagbo mi fun ise ayanmo mi to kan ni oruko Jesu.

 

2. Mo gba ore-ofe lati san idiyele fun ibapade mi to kan ni oruko Jesu.

 

3. Emi ifara eni ji, gbe mi wo ni oruko Jesu.

 

4. Oluwa, wo rile-ede wa san lowo iwa ibaje ni oruko  

Jesu.

 

   Jesus is Lord no controversy.

 BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. Lord, increase my faith for my next assignment in Jesus' name.

 

2. I receive grace to pay the price for my encounter in Jesus' name.

 

3. Spirit of diligence, possess me in Jesus' name.

  

4. Oh Lord, heal our nation from corruption in Jesus'  

name.


          YORUBA EDITION

 

1. Oluwa, fi kun igbagbo mi fun ise ayanmo mi to kan ni oruko Jesu.

 

2. Mo gba ore-ofe lati san idiyele fun ibapade mi to kan ni oruko Jesu.

 

3. Emi ifara eni ji, gbe mi wo ni oruko Jesu.

 

4. Oluwa, wo rile-ede wa san lowo iwa ibaje ni oruko  

Jesu.

 

   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 22TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 22TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. Every arrow of spiritual failure, your mission is over in my life, jump out by fire in Jesus Name.


2. Oh Lord, give me passion to fulfill Your purpose for my life in Jesus' name.


3. Lord, make me Your battle axe and weapon of war in Jesus' name.


4. Holy Ghost fire, possess me afresh. 


          YORUBA EDITION


1. Gbogbo ofa ijakule ninu emi, ise yin pari ninu aiye mi, e fo jade pelu ina.


2. Oluwa, fun mi ni itara lati pari ise to ran mi l’aiye ni 

oruko Jesu.


3. Oluwa, se mi ni oun ija ati irinse ogun ni oruko Jesu.


4. Ina Emi-Mimo, gbe mi wo l’otun.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. Every arrow of spiritual failure, your mission is over in my life, jump out by fire in Jesus Name.


2. Oh Lord, give me passion to fulfill Your purpose for my life in Jesus' name.


3. Lord, make me Your battle axe and weapon of war in Jesus' name.


4. Holy Ghost fire, possess me afresh. 


          YORUBA EDITION


1. Gbogbo ofa ijakule ninu emi, ise yin pari ninu aiye mi, e fo jade pelu ina.


2. Oluwa, fun mi ni itara lati pari ise to ran mi l’aiye ni 

oruko Jesu.


3. Oluwa, se mi ni oun ija ati irinse ogun ni oruko Jesu.


4. Ina Emi-Mimo, gbe mi wo l’otun.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 18RH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 18RH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 

1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati owo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


 

1. Father, I thank you for your goodness.


2. Let all my disappointments become divine appointments in my life this year in the name of Jesus.


3. Lord let your promises concerning my life this year come to fulfillment in the name of Jesus.


4 I receive strength and grace to do your will always  this year.


5. Lord help me to use all that I have to serve you this year.


          YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire ati owo iyanu re ninu aye mi.


2. Jeki gbogbo ijakule mi di ipe ayanfe mi lati orun wa ninu odun yi l'oruko Jesu.


3. Oluwa je ki gbogbo ileri ti E ni funmi ninu odun yi wasi imuse ni oruko Jesu.


4. Mo gba okun ati ore ofe lati le ma se ife Re nigba gbogbo ninu odun yi.


5. Oluwa ranmilowo lati fi ohun gbogbo ti mo ni sin o ninu odun yi.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 9TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 9TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T.


PRAY WITH ISAIAH 531. Lord, I thank You for You are the provider of goodthings.2. Every evil wind assigned to be blowing my blessings away from me, be diverted in Jesus' name.


3. Every ancient gate shutting my portion away from me, crash into pieces in Jesus' name.


4. Good opportunities that have ever passed my life and ministry, reappear by mercy.


5. Spirit of boldness, possess me to recover my portions in Jesus' name.


6. Strongman of my ancestors, release my inheritance in your hand by fire.


           

YORUBA EDITION1. Oluwa, modupe lowo Re ni tori Iwo ni Olupese oun ti o dara.2. Gbogbo afefe okunkun ti a yan lati ma fe awon ibukun MI sonu lodo mi, e pada ni l'oruko Jesu.


3. Gbogbo enu ibode okukun ti o nti ipin mi kuro lodo mi, e fo si wewe ni l'oruko Jesu.


4 . Anfaani dada ti o ti koja kuro ninu aiye mi ati ise iranse mi, e pada nipa aanu.


5. Emi igboya, gbe mi wo lati gba ipin mi pada ni l'oruko Jesu.


6. Alagbara iranderan mi, fi ogun ini mi ti o wa ni owo re sile pelu ina.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T.


PRAY WITH ISAIAH 531. Lord, I thank You for You are the provider of goodthings.2. Every evil wind assigned to be blowing my blessings away from me, be diverted in Jesus' name.


3. Every ancient gate shutting my portion away from me, crash into pieces in Jesus' name.


4. Good opportunities that have ever passed my life and ministry, reappear by mercy.


5. Spirit of boldness, possess me to recover my portions in Jesus' name.


6. Strongman of my ancestors, release my inheritance in your hand by fire.


           

YORUBA EDITION1. Oluwa, modupe lowo Re ni tori Iwo ni Olupese oun ti o dara.2. Gbogbo afefe okunkun ti a yan lati ma fe awon ibukun MI sonu lodo mi, e pada ni l'oruko Jesu.


3. Gbogbo enu ibode okukun ti o nti ipin mi kuro lodo mi, e fo si wewe ni l'oruko Jesu.


4 . Anfaani dada ti o ti koja kuro ninu aiye mi ati ise iranse mi, e pada nipa aanu.


5. Emi igboya, gbe mi wo lati gba ipin mi pada ni l'oruko Jesu.


6. Alagbara iranderan mi, fi ogun ini mi ti o wa ni owo re sile pelu ina.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 8TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 8TH MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T1. My father I thank you for your goodness in my life

 

2. Oil of sensitivity, possess me in Jesus' name.

 

3. The secret of what am passing through, Holy Spirit  reveal it to me.

 

4. Every lost virtue, return back by mercy.

 

5. Fire of revival from Heaven above, possess me in Jesus' name.


          YORUBA EDITION

 

1. Baba mi modupe fun ore re layemi.


2. Ororo imolara, gbe mi wo ni oruko Jesu.

 

3. Asiri oun ti mo nla koja, Emi-Mimo, tu fun mi.

 

4. Gbogbo amuye ti mo ti sonu, pada pelu aanu.

 

5. Ina isoji lati orun wa, gbe mi wo ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controy

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T1. My father I thank you for your goodness in my life

 

2. Oil of sensitivity, possess me in Jesus' name.

 

3. The secret of what am passing through, Holy Spirit  reveal it to me.

 

4. Every lost virtue, return back by mercy.

 

5. Fire of revival from Heaven above, possess me in Jesus' name.


          YORUBA EDITION

 

1. Baba mi modupe fun ore re layemi.


2. Ororo imolara, gbe mi wo ni oruko Jesu.

 

3. Asiri oun ti mo nla koja, Emi-Mimo, tu fun mi.

 

4. Gbogbo amuye ti mo ti sonu, pada pelu aanu.

 

5. Ina isoji lati orun wa, gbe mi wo ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controy

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 1ST MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 1ST MARCH, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PHIL 4:13
1. My joy shall multiply today as I receive unlimited favour in the name of Jesus.


2. Nothing will be impossible for me because I am in Christ, and through him, I can do all things


3. Oh Lord, let your Spirit lead me to unlimited success and favor this week in the name of Jesus.


4. Let you favour reign in my life today and forever in the name of Jesus.


5. Pray for all our General overseer's as spirit direct you


           YORUBA EDITION


1. Ayo mi yoo kun loni bi mo ti ngba ojurere lekunrere


2. Ohun gbogbo yoo di sise fun mi nitori mo nbe ninu Jesu kristi, nipase re mo le se oun gbogbo.


3. Oluwa je ki Emi mimo re ko to mi losi bi aluyo ati ojurere lose yi.


4 Oluwa je ki oju rere re ma ba mi gbe loni ati titi lai


5. Gbadura fun gbogbo awon alabojuto ijo bi emi se dari.


   Jesus is Lord no controversy

          Happy new month.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PHIL 4:13
1. My joy shall multiply today as I receive unlimited favour in the name of Jesus.


2. Nothing will be impossible for me because I am in Christ, and through him, I can do all things


3. Oh Lord, let your Spirit lead me to unlimited success and favor this week in the name of Jesus.


4. Let you favour reign in my life today and forever in the name of Jesus.


5. Pray for all our General overseer's as spirit direct you


           YORUBA EDITION


1. Ayo mi yoo kun loni bi mo ti ngba ojurere lekunrere


2. Ohun gbogbo yoo di sise fun mi nitori mo nbe ninu Jesu kristi, nipase re mo le se oun gbogbo.


3. Oluwa je ki Emi mimo re ko to mi losi bi aluyo ati ojurere lose yi.


4 Oluwa je ki oju rere re ma ba mi gbe loni ati titi lai


5. Gbadura fun gbogbo awon alabojuto ijo bi emi se dari.


   Jesus is Lord no controversy

          Happy new month.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 28TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 28TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ: Hag 2:7

1. Daddy, I thank you for your goodness.


2. I soak my life in the blood of Jesus


3. I paralyse all satanic oppressors in church of God.


4. Let the mighty New hand of God come into my life.


5.  Lord, visit the foundation of my life and let my life receive a new foundation. Amen.


           YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire re ninu aye mi.


2. Mo ri aiye mi sinu eje Jesu l’oruko Jesu.


3. Mo ya Gbogbo iranse satani to n pon ijo Re loju laro.


4. Owo titun agbara Oluwa ko wonu aiye mi.


5. Oluwa, be ipinle aiye mi wo. ki aiye mi le gba ipinle titun.


  Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ: Hag 2:7

1. Daddy, I thank you for your goodness.


2. I soak my life in the blood of Jesus


3. I paralyse all satanic oppressors in church of God.


4. Let the mighty New hand of God come into my life.


5.  Lord, visit the foundation of my life and let my life receive a new foundation. Amen.


           YORUBA EDITION


1. Baba modupe fun ire re ninu aye mi.


2. Mo ri aiye mi sinu eje Jesu l’oruko Jesu.


3. Mo ya Gbogbo iranse satani to n pon ijo Re loju laro.


4. Owo titun agbara Oluwa ko wonu aiye mi.


5. Oluwa, be ipinle aiye mi wo. ki aiye mi le gba ipinle titun.


  Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 24TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY THURSDAY 24TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ LEV 17:111. I stand on the  ground of the blood of Jesus to proclaim victory over sin, Satan and his agents and the world


2. I apply the blood of Jesus to every stubborn problem in my life


3. I sprinkle the blood of Jesus upon my body from top of my head to soles of my foot in Jesus name


4. I paralyse all satanic oppressors delegated against me with the blood of Jesus.


           YORUBA EDITION


1. Mo duro lori eje Jesu, mo si bori ese, esu, ati awon omo ogun re, ati aiye


2. Mo fi eje Jesu segun gbogbo ogun alagidi aye mi l'oruko Jesu.


3. Mo ta eje Jesu si ori ara mi lati irun Ori mi titi de atelese mi l'oruko Jesu.


4. Mo ya Gbogbo iranse satani to n ponmiloju laro,eje Jesu ba yin wi l'oruko Jesu. Amin


   Jesus is Lord no controversy

Celebrate with me I'm + 1 today.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ LEV 17:111. I stand on the  ground of the blood of Jesus to proclaim victory over sin, Satan and his agents and the world


2. I apply the blood of Jesus to every stubborn problem in my life


3. I sprinkle the blood of Jesus upon my body from top of my head to soles of my foot in Jesus name


4. I paralyse all satanic oppressors delegated against me with the blood of Jesus.


           YORUBA EDITION


1. Mo duro lori eje Jesu, mo si bori ese, esu, ati awon omo ogun re, ati aiye


2. Mo fi eje Jesu segun gbogbo ogun alagidi aye mi l'oruko Jesu.


3. Mo ta eje Jesu si ori ara mi lati irun Ori mi titi de atelese mi l'oruko Jesu.


4. Mo ya Gbogbo iranse satani to n ponmiloju laro,eje Jesu ba yin wi l'oruko Jesu. Amin


   Jesus is Lord no controversy

Celebrate with me I'm + 1 today.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 22ND FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 22ND FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 341. God of Elijah, I receive the oil of boldness upon my head in Jesus name .


2. The power that supersedes the power of antagonists enter into my life in Jesus name.


3. Every altar of darkness that is fighting against me, rock of ages break it into pieces in Jesus name.


4. Lord render the power that my enemy is relying on useless in Jesus name.


5. Lord let the secret of my enemies, be revealed unto me in Jesus name.


           YORUBA EDITION


1. Olorun Elija, mo gba ororo igboya si ori mi L'oruko Jesu.


2. Agbara to bori agbara alatako wonu aiye mi L'oruko Jesu.


3. Gbogbo pepe okunkun ti o n bamija, apata ayeraye fo si wewe Loruko Jesu.


4. Oluwa ba gbogbo agbara ti ota mi gbekele je L'oruko Jesu.


5. Oluwa je ki asiri ota mi tu simi lowo Loruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


PRAY WITH PSALM 341. God of Elijah, I receive the oil of boldness upon my head in Jesus name .


2. The power that supersedes the power of antagonists enter into my life in Jesus name.


3. Every altar of darkness that is fighting against me, rock of ages break it into pieces in Jesus name.


4. Lord render the power that my enemy is relying on useless in Jesus name.


5. Lord let the secret of my enemies, be revealed unto me in Jesus name.


           YORUBA EDITION


1. Olorun Elija, mo gba ororo igboya si ori mi L'oruko Jesu.


2. Agbara to bori agbara alatako wonu aiye mi L'oruko Jesu.


3. Gbogbo pepe okunkun ti o n bamija, apata ayeraye fo si wewe Loruko Jesu.


4. Oluwa ba gbogbo agbara ti ota mi gbekele je L'oruko Jesu.


5. Oluwa je ki asiri ota mi tu simi lowo Loruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FOR TODAY WEDNESDAY 16TH JANUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FOR TODAY WEDNESDAY 16TH JANUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.
1. Worship Him with a song.2 . Whosoever is denying me of my portion, my Father, terrify them in Jesus' name.


3. I repent of any way I have opened the door to evil in my life in Jesus' name.


4. I rescue my destiny from the hand of the oppressors in Jesus' name.


          YORUBA EDITION

 

1. Fiyin Fun Olorun pelu orin 2 . Enikeni to nfi eto mi dun mi, Baba mi, seru ba won ni l'oruko Jesu.


3. Mo ronupiwada kuro ninu gbogbo ibi ti mo ti gba si ilekun sile fun ibi ninu aiye mi l'oruko Jesu.


4. Mo gba ayanmo mi kuro l'owo asise sinu iyanu ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.
1. Worship Him with a song.2 . Whosoever is denying me of my portion, my Father, terrify them in Jesus' name.


3. I repent of any way I have opened the door to evil in my life in Jesus' name.


4. I rescue my destiny from the hand of the oppressors in Jesus' name.


          YORUBA EDITION

 

1. Fiyin Fun Olorun pelu orin 2 . Enikeni to nfi eto mi dun mi, Baba mi, seru ba won ni l'oruko Jesu.


3. Mo ronupiwada kuro ninu gbogbo ibi ti mo ti gba si ilekun sile fun ibi ninu aiye mi l'oruko Jesu.


4. Mo gba ayanmo mi kuro l'owo asise sinu iyanu ni oruko Jesu.


   Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 15TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 15TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 18


1. Worship Him with a song in spirit and in truth.


2. Oh Lord, give me grace to be outstanding.


3 . Father, make me ten times better than I am right now in Jesus' name.


4 . Power assigned to waste my efforts, be wasted in Jesus' name.


          YORUBA EDITION1. Fiyin Fun pelu orin ninu emi ati ninu otito.


2. Oluwa, fun mi ni ore-ofe lati ta yo.


3. Baba, je ki n dara lemewa ju bi mo ti wa yi lo l'oruko Jesu.


4. Agbara ti ayan ti mi lati fi akitiyan mi sofo, e sofo danu l’oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TPRAY WITH PSALM 18


1. Worship Him with a song in spirit and in truth.


2. Oh Lord, give me grace to be outstanding.


3 . Father, make me ten times better than I am right now in Jesus' name.


4 . Power assigned to waste my efforts, be wasted in Jesus' name.


          YORUBA EDITION1. Fiyin Fun pelu orin ninu emi ati ninu otito.


2. Oluwa, fun mi ni ore-ofe lati ta yo.


3. Baba, je ki n dara lemewa ju bi mo ti wa yi lo l'oruko Jesu.


4. Agbara ti ayan ti mi lati fi akitiyan mi sofo, e sofo danu l’oruko Jesu.


    Jesus is Lord no controversy.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 14TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 14TH FEBRUARY, 2022 (+YORUBA EDITION)

  BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ: MARK 3:27 1. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus name


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and die


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus name 


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fire


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fire. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin run 


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin run 


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin run 


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin run 


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko Jesu. Amin


   Jesus is Lord no controversy.

  BY OGUNYEMI OLUSEGUN T


READ: MARK 3:27 1. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus name


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and die


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus name 


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fire


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fire. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin run 


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin run 


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin run 


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin run 


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko Jesu. Amin


   Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts