news

Daily Prayer

Followers

Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts
Showing posts with label Daily Prayer. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 29TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 29TH APRIL 2021

 

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


Pray with 1 Corinthians 12:7-11)1. Lord, I thank You because you always hear prayer.


2. Every gift of the spirit that are dead be revived in Jesus name.


3. Every satanic parasite in my foundation be wasted by fire in Jesus name.


4. Every satanic gathering contrary to my destiny, be scattered by fire in Jesus' name.


5. Lord empower my tongue with authority.


6. I receive grace not to miss my day of visitation in Jesus name


YORUBA EDITION

1. Oluwa modupe nitori pe E ma ngbo temi nigba gbogbo


2. Gbogbo ebun Emi Mimo ti o ti ku mo mi l'ara, ji pada l'oruko Jesu.


3. Gbogbo afomo okunkun ninu ipinle mi, sofo danu pelu ina.


4. Gbogbo ipejopo okunkun to lodi si ayanmo mi, e tuka pelu ina l'oruko Jesu.


5. Oluwa, ro ahon mi pelu ase l'oruko Jesu.


6.. Mo gba ore-ofe lati ma padanu ojo ibewo mi l'oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY .

 

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


Pray with 1 Corinthians 12:7-11)1. Lord, I thank You because you always hear prayer.


2. Every gift of the spirit that are dead be revived in Jesus name.


3. Every satanic parasite in my foundation be wasted by fire in Jesus name.


4. Every satanic gathering contrary to my destiny, be scattered by fire in Jesus' name.


5. Lord empower my tongue with authority.


6. I receive grace not to miss my day of visitation in Jesus name


YORUBA EDITION

1. Oluwa modupe nitori pe E ma ngbo temi nigba gbogbo


2. Gbogbo ebun Emi Mimo ti o ti ku mo mi l'ara, ji pada l'oruko Jesu.


3. Gbogbo afomo okunkun ninu ipinle mi, sofo danu pelu ina.


4. Gbogbo ipejopo okunkun to lodi si ayanmo mi, e tuka pelu ina l'oruko Jesu.


5. Oluwa, ro ahon mi pelu ase l'oruko Jesu.


6.. Mo gba ore-ofe lati ma padanu ojo ibewo mi l'oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY .

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 26TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 26TH APRIL 2021

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 1


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in

Jesus' name.

2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'

3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.

4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.

5. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko

Jesu.

2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.

4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.

5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 1


1. Anointing of success and fruitfulness, possess me in

Jesus' name.

2. Every good things that Jesus' death made available for me, I claim in Jesus' name'

3. I receive grace to do the will of God and serve Him in Jesus' name.

4. I will not die with my God's given potentials in Jesus' name.

5. I receive grace to create impact in my generation in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Ifami ororo yan si ise rere ati ileso, gbe mi wo l'oruko

Jesu.

2. Ohun rere gbogbo ti iku Jesu ti pese sile fun mi, mo gba l'oruko Jesu.

3. Mo gba ore-ofe lati se ife Olorun ati lati sin li oruko Jesu.

4. Emi ki yi o ku pelu gbogbo anfaani Olorun inu aiye mi l'oruko Jesu.

5. Mo gba ore-ofe lati sise to lapere ninu iran mi l'oruko.


COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FRIDAY 23RD APRIL, 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR FRIDAY 23RD APRIL, 2021

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]  PRAY  WITH ISAIAH 41:11.1. I break and cancel every curses upon my health, in the name of Jesus.


2. I break and cancel every curse issued by satanic ministers, in the name of Jesus.


3. I break and cancel every curse emanating from evil prophecies, in the name of Jesus.


4. Holy Ghost Fire, burn to ashes every satanic sacrifice against me, in the name of Jesus.


5. Any evil barricade against my promotion be roasted by fire, in the name of Jesus.


6. Every Power attacking my fruitfulness this year shall be wasted in the name of Jesus. 


YORUBA EDITION


1. Gbogbo egun lori ilera mi ebaje ki epare l'oruko Jesu.


2. Gbogbo egun ti ase lati enu Wooli eke ati awon iranse esu lori aye mi epare lori mi loruko Jesu.


3. Gbogbo egun lati inu asotele ibi lori aye mi epare l'oruko Jesu.


4. Mo fi Ina Emi Mimo jo gbogbo ebo ti a gbe lodi si aiye mi, ki e jo lulu l'oruko Jesu.


5. Gbogbo idiwo ibi ti agbekale lori aye mi ti o lodi si itesiwaju mi Ina Emi Mimo jowon run patapata l'oruko Jesu.


6. Gbogbo agbara to n dojuko iseso mi ninu odun yi, e sofodanu l'oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY .

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]  PRAY  WITH ISAIAH 41:11.1. I break and cancel every curses upon my health, in the name of Jesus.


2. I break and cancel every curse issued by satanic ministers, in the name of Jesus.


3. I break and cancel every curse emanating from evil prophecies, in the name of Jesus.


4. Holy Ghost Fire, burn to ashes every satanic sacrifice against me, in the name of Jesus.


5. Any evil barricade against my promotion be roasted by fire, in the name of Jesus.


6. Every Power attacking my fruitfulness this year shall be wasted in the name of Jesus. 


YORUBA EDITION


1. Gbogbo egun lori ilera mi ebaje ki epare l'oruko Jesu.


2. Gbogbo egun ti ase lati enu Wooli eke ati awon iranse esu lori aye mi epare lori mi loruko Jesu.


3. Gbogbo egun lati inu asotele ibi lori aye mi epare l'oruko Jesu.


4. Mo fi Ina Emi Mimo jo gbogbo ebo ti a gbe lodi si aiye mi, ki e jo lulu l'oruko Jesu.


5. Gbogbo idiwo ibi ti agbekale lori aye mi ti o lodi si itesiwaju mi Ina Emi Mimo jowon run patapata l'oruko Jesu.


6. Gbogbo agbara to n dojuko iseso mi ninu odun yi, e sofodanu l'oruko Jesu.


JESUS IS LORD NO CONTROVERSY .

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 21ST APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 21ST APRIL 2021

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


Pray with Psalm 511. Oh Lord, I thank You for Your purpose will never 

be defeated in my life, and my family.


2. My healer, turn my weeping over my children to laughter in Jesus' name.


3. I receive grace to rise and shine in Jesus' name


4. You spirit of misplaced priorities, loose your grip on my life and be destroyed.


5. Every good thing I have lost due to unforgiveness, be restored by Mercy.


YORUBA EDITION


1.Oluwa, mo dupe lowo Re, nitoriwipe, ohunkohun ki yio bori ipinnu Re fun aiye mi ati ebimi


2. Oniwosan mi, so ekun ti mo nsun lori awon omo 

mi di erin l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati dide tan imole l’oruko Jesu.


4. Iwo emi fifi oun ti o to sile ma se eyi ti ko to, so agbara re lori mi, ki o si segbe danu.


5. Oun gbogbo ti mo ti padanu nipa aidariji, e pada nipa aanu.


JESUS IS LORD, NO CONTROVERSY

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


Pray with Psalm 511. Oh Lord, I thank You for Your purpose will never 

be defeated in my life, and my family.


2. My healer, turn my weeping over my children to laughter in Jesus' name.


3. I receive grace to rise and shine in Jesus' name


4. You spirit of misplaced priorities, loose your grip on my life and be destroyed.


5. Every good thing I have lost due to unforgiveness, be restored by Mercy.


YORUBA EDITION


1.Oluwa, mo dupe lowo Re, nitoriwipe, ohunkohun ki yio bori ipinnu Re fun aiye mi ati ebimi


2. Oniwosan mi, so ekun ti mo nsun lori awon omo 

mi di erin l'oruko Jesu.


3. Mo gba ore-ofe lati dide tan imole l’oruko Jesu.


4. Iwo emi fifi oun ti o to sile ma se eyi ti ko to, so agbara re lori mi, ki o si segbe danu.


5. Oun gbogbo ti mo ti padanu nipa aidariji, e pada nipa aanu.


JESUS IS LORD, NO CONTROVERSY

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 20TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TUESDAY 20TH APRIL 2021

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 23:1-6 1. God of mercy, cause me to sing a new song in Jesus' name.


2. You spirit of debt, loose your power over me in Jesus' name.


3. Evil cloud of my foundation that covers my glory, be uncovered by fire.


4. Every power circulating my business name for 

destruction, be wasted by fire.


5. Every altar consulted to tie down my finances, crash by thunder.


6. Every stubborn strongman in charge of my problem, be paralyzed and die.


7. Every power that has swallowed my virtues, vomit them by fire.


8. Every wrong masked person around me, looting me, be exposed and be wasted in Jesus' name.


 YORUBA EDITION


1. Olorun Aanu, mu mi ko orin titun ni oruko Jesu.


2. Iwo emi gbese, so agbara re nu lori mi ni oruko Jesu.


3. Kurukuru okunkun ninu ipile mi to bo ogo mi mole, e si sonu nipa ina.


4. Gbogbo agbara to yi okoowo mi ka fun iparun, e sofo pelu ina.


5. Gbogbo pepe ti a be lowe lati so eto isuna owo mi mole, ara san pa yin.


6. Gbogbo okunrin alagbra alagidi ti o nsakoso isoro aiye mi, e yaro ki e si ku.


7. Gbogbo agbara to gbe isura mi mi, e po won pelu ina.


8. Gbogbo asiyan eniyan to wa nitosi mi to njamilole, asiri yin tu, e sofo ni oruko Jesu.


By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 23:1-6 1. God of mercy, cause me to sing a new song in Jesus' name.


2. You spirit of debt, loose your power over me in Jesus' name.


3. Evil cloud of my foundation that covers my glory, be uncovered by fire.


4. Every power circulating my business name for 

destruction, be wasted by fire.


5. Every altar consulted to tie down my finances, crash by thunder.


6. Every stubborn strongman in charge of my problem, be paralyzed and die.


7. Every power that has swallowed my virtues, vomit them by fire.


8. Every wrong masked person around me, looting me, be exposed and be wasted in Jesus' name.


 YORUBA EDITION


1. Olorun Aanu, mu mi ko orin titun ni oruko Jesu.


2. Iwo emi gbese, so agbara re nu lori mi ni oruko Jesu.


3. Kurukuru okunkun ninu ipile mi to bo ogo mi mole, e si sonu nipa ina.


4. Gbogbo agbara to yi okoowo mi ka fun iparun, e sofo pelu ina.


5. Gbogbo pepe ti a be lowe lati so eto isuna owo mi mole, ara san pa yin.


6. Gbogbo okunrin alagbra alagidi ti o nsakoso isoro aiye mi, e yaro ki e si ku.


7. Gbogbo agbara to gbe isura mi mi, e po won pelu ina.


8. Gbogbo asiyan eniyan to wa nitosi mi to njamilole, asiri yin tu, e sofo ni oruko Jesu.


COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 19TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR MONDAY 19TH APRIL 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 51
1. Sing a new song to your Restorer of joy.

 

2. Lord, inject into me spiritual vitamins that boost my appetite to feed in your Word and sustain me in evil days in Jesus' name.

3. I bind and paralyze

every strongman of fear in my life in Jesus' name.

4. I loose myself from the bondage of fear in Jesus' name.

5. Arrow of distress, jump out of my life in Jesus' name


YORUBA EDITION

1. Ko orin titun si Oludapada ayo re.

2. Oluwa, fun mi ni ounje amusaralore ti emi ti yio mu mi pongbe fun jije oro Re ti yio gbemi ro ni ojo ibi l’oruko Jesu.

3. Mo gbede mo si yalaro gbogbo okunrin alagbara eru inu aiye mi l’oruko Jesu.

4. Mo tu ara mi sile kuro ninu igbekun eru l’oruko Jesu.

5. Ofa inira, fo jade ninu aiye mi l'oruko Jesu.

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALM 51
1. Sing a new song to your Restorer of joy.

 

2. Lord, inject into me spiritual vitamins that boost my appetite to feed in your Word and sustain me in evil days in Jesus' name.

3. I bind and paralyze

every strongman of fear in my life in Jesus' name.

4. I loose myself from the bondage of fear in Jesus' name.

5. Arrow of distress, jump out of my life in Jesus' name


YORUBA EDITION

1. Ko orin titun si Oludapada ayo re.

2. Oluwa, fun mi ni ounje amusaralore ti emi ti yio mu mi pongbe fun jije oro Re ti yio gbemi ro ni ojo ibi l’oruko Jesu.

3. Mo gbede mo si yalaro gbogbo okunrin alagbara eru inu aiye mi l’oruko Jesu.

4. Mo tu ara mi sile kuro ninu igbekun eru l’oruko Jesu.

5. Ofa inira, fo jade ninu aiye mi l'oruko Jesu.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 17TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SATURDAY 17TH APRIL 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


READ MARK 3:271. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus name


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and die


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus name 


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fire


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fire


YORUBA EDITION


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin run 


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin run 


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin run 


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin run 


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko JesuCOMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SAT 17/04/21, MARK 3:27.

BY OGUNYEMI T O


1. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus na


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and d


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus nam


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fi


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fi


YORUBA EDITI


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin ru


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin ru


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin ru


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin ru


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko Jesun n n n ONreree ieme.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY


READ MARK 3:271. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus name


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and die


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus name 


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fire


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fire


YORUBA EDITION


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin run 


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin run 


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin run 


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin run 


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko JesuCOMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR SAT 17/04/21, MARK 3:27.

BY OGUNYEMI T O


1. Strongman of my father and Mother's  house hindering my glory and Destiny, die by fire in Jesus na


2. Financial strongman working against my financial prosperity, loose your hold and d


3. Marital strongman holding my marriage captive, die by fire in Jesus nam


4. Environmental strongman causing havoc to my family's peace what are you waiting for die by fi


5. Every strongman, dictating against my blessings, are you my God? Die by fi


YORUBA EDITI


1. Okunrin alagbara okunkun  idile baba ati iya mi to n sise lodi si ayanmo mi ina jo yin ru


2. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti eto isuna mi ina Oluwa jo yin ru


3. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti igbeyawo mi ina Oluwa jo yin ru


4. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti agbegbe ti mo n gbe ti o n sise lodi si alafia idile mi, ina Oluwa jo yin ru


5. Okunrin alagbara okunkun ti oun pase lodi si ibukun mi iwo koloda mi, ina Oluwa jo yin run L'oruko Jesun n n n ONreree ieme.

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 15Th APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR THURSDAY 15Th APRIL 2021

  By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]Read Matt 3:10 1. Satanic problems anchor, be roasted, in the name of Jesus.


2. I withdraw the food of my problem, I command the problem to starve to death


3. I withdraw the water of my problems, I command the problems to dehydrate and die


4. Evil sponsor of my problems, funding the source of problems, lose your resources and perish


5. Evil trees bearing poisonous fruits of affliction in my life, children, and Business Lord uproot them and cast them into fire.


YORUBA EDITION


1. Gbongbo isoro aye mi, ina Oluwa pawon run


2. Mo gba ounje lenu isoro mi, ki ebi pa isoro aye mi ku


3. Mo gba omi lenu isoro mi, ki isoro mi kogbe danu


4. Awon to oun se agbateru ogun aye mi, epadanu Oro yin ki e segbe


5. Gbogbo igi ibi to oun so eso inira si aye mi, aye omo mi, ati ise mi, Oluwa ewu lati gbongbo, ki eso sinu adagun ina.

  By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]Read Matt 3:10 1. Satanic problems anchor, be roasted, in the name of Jesus.


2. I withdraw the food of my problem, I command the problem to starve to death


3. I withdraw the water of my problems, I command the problems to dehydrate and die


4. Evil sponsor of my problems, funding the source of problems, lose your resources and perish


5. Evil trees bearing poisonous fruits of affliction in my life, children, and Business Lord uproot them and cast them into fire.


YORUBA EDITION


1. Gbongbo isoro aye mi, ina Oluwa pawon run


2. Mo gba ounje lenu isoro mi, ki ebi pa isoro aye mi ku


3. Mo gba omi lenu isoro mi, ki isoro mi kogbe danu


4. Awon to oun se agbateru ogun aye mi, epadanu Oro yin ki e segbe


5. Gbogbo igi ibi to oun so eso inira si aye mi, aye omo mi, ati ise mi, Oluwa ewu lati gbongbo, ki eso sinu adagun ina.

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 14TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 14TH APRIL 2021

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH ISA 531. I shall not end in shame over my children.

2. Satanic arrow of defeat, backfire in Jesus' name.

3. O Lord, envelope me with fire.

4. O God, hide me from danger and untimely death.

5. Messenger of death, return to your sender in Jesus' name.

6. Arrow of wickedness in the place of prayer, backfire in the name of Jesus.


   YORUBA EDITION

1. Emi o ni gba ere itiju lori awon omo mi.

2. Ofa satani fun ijakule, pada ni oruko Jesu.

3. Oluwa, fi ina yi mi ka.

4. Olorun, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.

5. Onise iku, pada si ibi ti a ti ran o ni oruko Jesu.

6. Ofa awon ika ni ibi adura, pada ni oruko Jesu.

 By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH ISA 531. I shall not end in shame over my children.

2. Satanic arrow of defeat, backfire in Jesus' name.

3. O Lord, envelope me with fire.

4. O God, hide me from danger and untimely death.

5. Messenger of death, return to your sender in Jesus' name.

6. Arrow of wickedness in the place of prayer, backfire in the name of Jesus.


   YORUBA EDITION

1. Emi o ni gba ere itiju lori awon omo mi.

2. Ofa satani fun ijakule, pada ni oruko Jesu.

3. Oluwa, fi ina yi mi ka.

4. Olorun, gbe mi pamo kuro ninu ewu ati iku ojiji.

5. Onise iku, pada si ibi ti a ti ran o ni oruko Jesu.

6. Ofa awon ika ni ibi adura, pada ni oruko Jesu.

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR 13TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR 13TH APRIL 2021

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


 PRAY WITH PSALM 181. Error of my parents that has hidden me, Blood of Jesus set me free.

2. Debt of my generation which I am compelled to pay, God of mercy take over from me.

3. Shout arrows from my foundation ten times, jump out by fire in the name of Jesus.

4. O my head, receive new oil in the name of Jesus. 

5. You arrow of fear, you are a stranger in my body, jump out by fire.

6. Any person using power of darkness over my children, hammer of God

 crush them in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Asise awon obi mi to gbe mi pa mo, Eje Jesu tu mi sile.

2. Gbese ti iran mi je ti won ni emi ni maa san, Olorun Aanu gba l'owo mi.

3. Pariwo “ofa lati iran mi” lemewa, fo jade pelu ina ni oruko Jesu.


4. Ori mi, gba ororo titun ni oruko Jesu.

5. Iwo ofa iberu, ajeji loje ninu ara mi, fo jade pelu ina.


6. Enikeni to nlo agbara okunkun l'ori awon omo mi, oluwa Olorun, wo won tutu ni oruko Jesu.By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]
By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


 PRAY WITH PSALM 181. Error of my parents that has hidden me, Blood of Jesus set me free.

2. Debt of my generation which I am compelled to pay, God of mercy take over from me.

3. Shout arrows from my foundation ten times, jump out by fire in the name of Jesus.

4. O my head, receive new oil in the name of Jesus. 

5. You arrow of fear, you are a stranger in my body, jump out by fire.

6. Any person using power of darkness over my children, hammer of God

 crush them in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Asise awon obi mi to gbe mi pa mo, Eje Jesu tu mi sile.

2. Gbese ti iran mi je ti won ni emi ni maa san, Olorun Aanu gba l'owo mi.

3. Pariwo “ofa lati iran mi” lemewa, fo jade pelu ina ni oruko Jesu.


4. Ori mi, gba ororo titun ni oruko Jesu.

5. Iwo ofa iberu, ajeji loje ninu ara mi, fo jade pelu ina.


6. Enikeni to nlo agbara okunkun l'ori awon omo mi, oluwa Olorun, wo won tutu ni oruko Jesu.By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]
COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 12TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY MONDAY 12TH APRIL 2021

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PS 1351. Oh Lord, give  me angelic assistance for my next level in Jesus' name.


2. God of Mercy send me help that will terminate 

my struggles in Jesus' name.


3. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


4. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


5. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


6. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


7. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Oluwa, ran awon angeli Re si mi fun ipele ti o kan l’oruko Jesu.


2. Olorun Aanu, ran iranlowo ti yio fi opin si ilakaka mi si mi l'oruko Jesu.


3. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


4. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


5. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


6. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


7. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]


PRAY WITH PS 1351. Oh Lord, give  me angelic assistance for my next level in Jesus' name.


2. God of Mercy send me help that will terminate 

my struggles in Jesus' name.


3. Invisible door shut against my opportunities, open by fire in Jesus' name. 


4. O Lord, bring me out of ancient bondage in Jesus' 

name.


5. God of mercy, remove my name from the register of 

impossibilities in Jesus' name.


6. Evil voices calling my name from the grave yard, be silenced by fire.


7. Any altar calling the name of my children for evil, let 

thunder answer them in Jesus' name.


YORUBA EDITION


1. Oluwa, ran awon angeli Re si mi fun ipele ti o kan l’oruko Jesu.


2. Olorun Aanu, ran iranlowo ti yio fi opin si ilakaka mi si mi l'oruko Jesu.


3. Ilekun airi ti o ti mo awon anfaani mi, e si pelu ina l'oruko oruko Jesu.


4. Oluwa, mu mi jade kuro ninu awon igbekun isembaye l'oruko Jesu.


5. Olorun Aanu, yo oruko mi kuro ninu iwe ko seese 

L’oruko Jesu.


6. Ohun okunkun ti npe oruko mi lati iboji, e dake ni oruko Jesu.


7. Pepe ki pepe ti npe oruko awon omo mi fun ibi, je ki ara dahun l'oruko Jesu

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR MONDAY 12TH OF APRIL, 2021: WHY WORRY WHEN YOU CAN PRAY

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR MONDAY 12TH OF APRIL, 2021: WHY WORRY WHEN YOU CAN PRAY

THEME: WHY WORRY WHEN YOU CAN PRAY

 

MEMORISE:

But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up. Acts 9:40


READ: John 11:41-44

41 Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up His eyes, and said, Father, I thank thee that Thou hast heard Me.

42 And I knew that Thou hearest Me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that Thou hast sent Me.

43 And when He thus had spoken, He cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44 And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

  

MESSAGE:In Philippians 4:6, the Bible enjoined believers to avoid worry, but to rather present their requests to God through supplication and thanksgiving. The result of this spiritual exercise is in the next verse:


"And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus."


We cannot do without prayers. lf Jesus as powerful as He is, could do nothing without prayer during his earthly ministry, then every Christian must have an effective prayer life. When Jesus got to the tomb of Lazarus, He did the same thing Philippians 4:6 commands us to do: with thanksgiving, He prayed and made His request known to God. Apostle Peter also engaged the power of prayer when confronted with the loss of a member of the Church in Lydda. That prayer of faith brought Tabitha back to life, to the glory of God. (Acts 9:36-40).


I travelled to my hometown not long after I was ordained as the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God. On getting there, the villagers prevailed upon me to look into how the deplorable road leading to the community could be fixed. Humanly speaking, it was an expensive project for a pastor of my means to undertake. So, I looked up to God in prayer, like the Psalmist said in Psalm 121:1-2. A few weeks later, the Lord answered my prayer. He moved the government of the time to award a contract that got the road fixed.


The reason many children of God do not have answers to their wishes is that they have not asked. James 4:2 says: 


"Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not."

  

Beloved, God is concerned about your needs. Don't be envious of others who are getting answers. Only prayer can solve your problems. Like the elder brother of the prodigal son, many Christians are zealous in the work of God but fail to make their requests known to Him. The elder brother accused his father of being partial whereas alI he needed to do was ask, because alI the father had was his (Luke 15:31). Don't short-change yourself. Ask in faith today!

 

ACTION POINT:

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you (Matthew 7:7).

 

HYMNAL: Pass me not, o gentle Saviour. 

1. Pass me not, o gentle Saviour,

Hear my humble cry;

While on others Thou art calling,

Do not pass me by.


Refrain:

Saviour, Saviour,

Hear my humble cry,

While on others Thou art calling,

Do not pass me by.

 

2. Let me at Thy throne of mercy

Find a sweet relief;

Kneeling there in deep contrition,

Help my unbelief.

 

3. Trusting only in Thy merit,

Would I seek Thy face;

Heal my wounded, broken spirit,

Save me by Thy grace.

 

4. Thou the spring of all my comfort,

More than life to me,

Whom have I on earth beside Thee,

Whom in Heav’n but Thee.


BIBLE IN ONE YEAR: 

2 Corinthians 1-4

AUTHOR: PASTOR E. A. ADEBOYE

THEME: WHY WORRY WHEN YOU CAN PRAY

 

MEMORISE:

But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up. Acts 9:40


READ: John 11:41-44

41 Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up His eyes, and said, Father, I thank thee that Thou hast heard Me.

42 And I knew that Thou hearest Me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that Thou hast sent Me.

43 And when He thus had spoken, He cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44 And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

  

MESSAGE:In Philippians 4:6, the Bible enjoined believers to avoid worry, but to rather present their requests to God through supplication and thanksgiving. The result of this spiritual exercise is in the next verse:


"And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus."


We cannot do without prayers. lf Jesus as powerful as He is, could do nothing without prayer during his earthly ministry, then every Christian must have an effective prayer life. When Jesus got to the tomb of Lazarus, He did the same thing Philippians 4:6 commands us to do: with thanksgiving, He prayed and made His request known to God. Apostle Peter also engaged the power of prayer when confronted with the loss of a member of the Church in Lydda. That prayer of faith brought Tabitha back to life, to the glory of God. (Acts 9:36-40).


I travelled to my hometown not long after I was ordained as the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God. On getting there, the villagers prevailed upon me to look into how the deplorable road leading to the community could be fixed. Humanly speaking, it was an expensive project for a pastor of my means to undertake. So, I looked up to God in prayer, like the Psalmist said in Psalm 121:1-2. A few weeks later, the Lord answered my prayer. He moved the government of the time to award a contract that got the road fixed.


The reason many children of God do not have answers to their wishes is that they have not asked. James 4:2 says: 


"Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not."

  

Beloved, God is concerned about your needs. Don't be envious of others who are getting answers. Only prayer can solve your problems. Like the elder brother of the prodigal son, many Christians are zealous in the work of God but fail to make their requests known to Him. The elder brother accused his father of being partial whereas alI he needed to do was ask, because alI the father had was his (Luke 15:31). Don't short-change yourself. Ask in faith today!

 

ACTION POINT:

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you (Matthew 7:7).

 

HYMNAL: Pass me not, o gentle Saviour. 

1. Pass me not, o gentle Saviour,

Hear my humble cry;

While on others Thou art calling,

Do not pass me by.


Refrain:

Saviour, Saviour,

Hear my humble cry,

While on others Thou art calling,

Do not pass me by.

 

2. Let me at Thy throne of mercy

Find a sweet relief;

Kneeling there in deep contrition,

Help my unbelief.

 

3. Trusting only in Thy merit,

Would I seek Thy face;

Heal my wounded, broken spirit,

Save me by Thy grace.

 

4. Thou the spring of all my comfort,

More than life to me,

Whom have I on earth beside Thee,

Whom in Heav’n but Thee.


BIBLE IN ONE YEAR: 

2 Corinthians 1-4

AUTHOR: PASTOR E. A. ADEBOYE

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 7TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 7TH APRIL 2021

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

EMAIL: [email protected]PRAY WITH PSALM 2


1. Lord, I thank You for Your merciful acts and Your forgiving grace (sing a song).

2. Lord, forgive me for all my wrong doings and disobedience to Your will.

3. Every power sitting in the lurking places of the village to attack my destiny, be scattered.


4. Every rage of the heathen, be dismantled by God's voice.

5. Every grip of heathen over my inheritance, be broken by thunder.

6. The heathen will not say, 'where is my God'

7. By mercy, I shall not bear the shame of the heathen anymore.

8. Every dominion and rulership of the heathen over my life, be dethroned in Jesus' name.

9. I withdraw every of my inheritance from the camp of the heathen.

10. Every strongholds of the heathen around me, be broken by thunder


YORUBA EDITION:


GBADURA PELU ORIN DAFIDI 2


1. OLUWA, modupe fun ise aanu Re ati ore-ofe idariji (ko orin kan si Olorun).

2. Oluwa, dari gbogbo ese mi ji mi ati awon aigboran si ife Re.

3. Gbogbo agbara ti o joko si ibi ikoko ni ilu mi lati gbogun ti ayanmo mi, e tuka.

4. Gbogbo ibinu fufu ota, tuka nipase ohun Olorun.

5. Gbogbo owo ota l'ori ini mi, fo danu pelu ara ni oruko Jesu


6. Awon ajeji tabi alaigbagbo ki yio bere wipe nibo ni Olorun mi wa.

7. Nipa aanu, emi ki yio ru itiju awon alaigbagbo mo.

8. Gbogbo ijegaba ati idari awon keferi l'ori aiye mi, Eje

Jesu ro won l'oye.

9. Mo gba gbogbo awon ini mi kuro ni ago awon keferi.

10. Gbogbo ibi giga awon keferi ni ayika mi, fo pelu ara.


PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

EMAIL: [email protected]

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

EMAIL: [email protected]PRAY WITH PSALM 2


1. Lord, I thank You for Your merciful acts and Your forgiving grace (sing a song).

2. Lord, forgive me for all my wrong doings and disobedience to Your will.

3. Every power sitting in the lurking places of the village to attack my destiny, be scattered.


4. Every rage of the heathen, be dismantled by God's voice.

5. Every grip of heathen over my inheritance, be broken by thunder.

6. The heathen will not say, 'where is my God'

7. By mercy, I shall not bear the shame of the heathen anymore.

8. Every dominion and rulership of the heathen over my life, be dethroned in Jesus' name.

9. I withdraw every of my inheritance from the camp of the heathen.

10. Every strongholds of the heathen around me, be broken by thunder


YORUBA EDITION:


GBADURA PELU ORIN DAFIDI 2


1. OLUWA, modupe fun ise aanu Re ati ore-ofe idariji (ko orin kan si Olorun).

2. Oluwa, dari gbogbo ese mi ji mi ati awon aigboran si ife Re.

3. Gbogbo agbara ti o joko si ibi ikoko ni ilu mi lati gbogun ti ayanmo mi, e tuka.

4. Gbogbo ibinu fufu ota, tuka nipase ohun Olorun.

5. Gbogbo owo ota l'ori ini mi, fo danu pelu ara ni oruko Jesu


6. Awon ajeji tabi alaigbagbo ki yio bere wipe nibo ni Olorun mi wa.

7. Nipa aanu, emi ki yio ru itiju awon alaigbagbo mo.

8. Gbogbo ijegaba ati idari awon keferi l'ori aiye mi, Eje

Jesu ro won l'oye.

9. Mo gba gbogbo awon ini mi kuro ni ago awon keferi.

10. Gbogbo ibi giga awon keferi ni ayika mi, fo pelu ara.


PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

EMAIL: [email protected]

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR TUESDAY 6TH OF APRIL, 2021: STEADFASTNESS

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR TUESDAY 6TH OF APRIL, 2021: STEADFASTNESS

THEME: STEADFASTNESS


MEMORISE:

And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations: Revelation 2:26  


READ: 1 Corinthians 15:50-58

50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51. Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56. The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

58. Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.


MESSAGE:“Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem”. Revelation 3:12

To be a perfect Christian, you must be steadfast; your faith must be built on Jesus, and no one else. This is because Hebrews 12:2 says He is the Author and Finisher of our faith. What you know about Jesus will help you to be more steadfast. Paul understood the excellency of the knowledge of Jesus and thus was able to sacrifice all to win Christ (Philippians 3:7-8 ). What do you know about Jesus?You must know Jesus as the one and only Saviour. There is no alternative to the redemption that He bought for us by His blood, when He died on the cross. You must also know that He resurrected never to die again, and that He is alive today. You must be very sure of this. You must know that Jesus is the Redeemer of both the body and soul, and by His stripes we were healed (1 Peter 2:24 ). I have very many testimonies concerning this. My family was always falling ill despite taking medication. However, as soon as I called on Jesus for healing, illness was completely removed from my home. You must also know Jesus Christ as the Great Provider because 2 Corinthians 8:9 says though He was rich, yet for our sakes He became poor. This should be enough motivation for you never to compromise your faith because of riches. It is God who gives us the power to get wealth (Deuteronomy 8:18 ). It is unfortunate that some Christians have made a shipwreck of their faith in search of so-called greener pastures. You would remain steadfast if you know Jesus is capable of doing anything for you as the Present Help in trouble (Psalms 46:1 ). Galatians 5:1 says: “Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.”

May the Lord uphold you to the end in Jesus name.


ACTION POINT:

Make sure you grow in the knowledge of Jesus Christ and remain steadfast in Him until you see Him in glory.


HYMNAL: CONQUERORS AND OVERCOMERS NOW ARE WE

1. Conquerors and overcomers now are we,

Thro' the precious blood of Christ we've victory

If the Lord be for us, we can never fail,

Nothing 'gainst His mighty pow'r can e'er prevail. 


Chorus: 

Conquerors are we,

Through the blood of Jesus, 

God will give us victory,

Through the blood of Jesus, 

Thro' the Lamb for sinners slain,

Yet who lives and reigns again,

More than conquerors are we,

More than conquerors are we.


2. In the name of Israel's God we'll onward press,

Overcoming sin and all unrighteousness;

Not to us, but unto Him the praise shall be,

For Salvation and for blood bought victory. 


3. Unto him that overcometh shall be given,

Here to eat of hidden manna sent from heav'n,

Over yonder he the victors palm shall bear,

And a robe of white, and golden crown shall wear. 


BIBLE IN ONE YEAR:

Numbers 23-25

AUTHOR: PASTOR E.A ADEBOYE.

THEME: STEADFASTNESS


MEMORISE:

And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations: Revelation 2:26  


READ: 1 Corinthians 15:50-58

50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51. Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56. The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

58. Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.


MESSAGE:“Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem”. Revelation 3:12

To be a perfect Christian, you must be steadfast; your faith must be built on Jesus, and no one else. This is because Hebrews 12:2 says He is the Author and Finisher of our faith. What you know about Jesus will help you to be more steadfast. Paul understood the excellency of the knowledge of Jesus and thus was able to sacrifice all to win Christ (Philippians 3:7-8 ). What do you know about Jesus?You must know Jesus as the one and only Saviour. There is no alternative to the redemption that He bought for us by His blood, when He died on the cross. You must also know that He resurrected never to die again, and that He is alive today. You must be very sure of this. You must know that Jesus is the Redeemer of both the body and soul, and by His stripes we were healed (1 Peter 2:24 ). I have very many testimonies concerning this. My family was always falling ill despite taking medication. However, as soon as I called on Jesus for healing, illness was completely removed from my home. You must also know Jesus Christ as the Great Provider because 2 Corinthians 8:9 says though He was rich, yet for our sakes He became poor. This should be enough motivation for you never to compromise your faith because of riches. It is God who gives us the power to get wealth (Deuteronomy 8:18 ). It is unfortunate that some Christians have made a shipwreck of their faith in search of so-called greener pastures. You would remain steadfast if you know Jesus is capable of doing anything for you as the Present Help in trouble (Psalms 46:1 ). Galatians 5:1 says: “Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.”

May the Lord uphold you to the end in Jesus name.


ACTION POINT:

Make sure you grow in the knowledge of Jesus Christ and remain steadfast in Him until you see Him in glory.


HYMNAL: CONQUERORS AND OVERCOMERS NOW ARE WE

1. Conquerors and overcomers now are we,

Thro' the precious blood of Christ we've victory

If the Lord be for us, we can never fail,

Nothing 'gainst His mighty pow'r can e'er prevail. 


Chorus: 

Conquerors are we,

Through the blood of Jesus, 

God will give us victory,

Through the blood of Jesus, 

Thro' the Lamb for sinners slain,

Yet who lives and reigns again,

More than conquerors are we,

More than conquerors are we.


2. In the name of Israel's God we'll onward press,

Overcoming sin and all unrighteousness;

Not to us, but unto Him the praise shall be,

For Salvation and for blood bought victory. 


3. Unto him that overcometh shall be given,

Here to eat of hidden manna sent from heav'n,

Over yonder he the victors palm shall bear,

And a robe of white, and golden crown shall wear. 


BIBLE IN ONE YEAR:

Numbers 23-25

AUTHOR: PASTOR E.A ADEBOYE.

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 6TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 6TH APRIL 2021

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]PRAY WITH ISAIAH 54:17 &PSALM 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.


2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 


3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in Jesus' name.


4. By mercy, I have victory over the terror of the night in Jesus' name.


5. Every aggressive altar projected against me and my children, crash in Jesus' name.


6. I withdraw my name from every evil altar fighting my day of joy in Jesus' name. 


7. Every bird of witchcraft on assignement against my glory, Fire of the Holy Ghost, waste them. 


8. Any sickness assigned to take my life, Blood of Jesus, rescue me in Jesus' name. 


9. Holy Ghost Fire, barricade my children and their destinies in Jesus' name. 


10. I withdraw anything representing me from every evil altar in Jesus' nameYORUBA EDITION


GBADURA PELU ISAIAH.54:17 & ORIN

DAFIDI 91


1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile. 


2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.


3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.


4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon  omo mi, pare l'oruko Jesu. 


6. Mo gba oruko mi jade kuro l'ori pepe okunkun ti o nba ojo ayo mi ja l'oruko Jesu. 


7. Gbogbo eiye awon aje ti o wa loju ise lodi si ogo mi, ina Emi Mimo fi won sofo danu. 


8. Aisan kaisan ti a ti yan lati gba emi mi, Eje Jesu ko mi yo l'oruko Jesu. 


9. Ina Emi Mimo, yi awon omo ati ayanmo won ka l'oruko Jesu. 


10. Mo gba ounkoun ti o nropo mi l'ori pepe okunkun jade l'oruko Jesu.By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]

By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]PRAY WITH ISAIAH 54:17 &PSALM 911. I thank You for Your promise not to leave me nor forsake me.


2. Lord, let my place of dwelling be overshadowed by Your presence. 


3. Angel of the Lord, surround me in all my ways in Jesus' name.


4. By mercy, I have victory over the terror of the night in Jesus' name.


5. Every aggressive altar projected against me and my children, crash in Jesus' name.


6. I withdraw my name from every evil altar fighting my day of joy in Jesus' name. 


7. Every bird of witchcraft on assignement against my glory, Fire of the Holy Ghost, waste them. 


8. Any sickness assigned to take my life, Blood of Jesus, rescue me in Jesus' name. 


9. Holy Ghost Fire, barricade my children and their destinies in Jesus' name. 


10. I withdraw anything representing me from every evil altar in Jesus' nameYORUBA EDITION


GBADURA PELU ISAIAH.54:17 & ORIN

DAFIDI 91


1. MODUPE l'owo Re fun ileri lati ma fi mi sile tabi ko mi sile. 


2. Oluwa, je ki ibugbe mi wa ni abe ojiji Re.


3. Angeli Oluwa, yi mi ka ni gbogbo ona mi.


4. Nipase aanu, mo ni isegun l'ori eru oru l'oruko Jesu


5. Gbogbo pepe ibinu ti a ti seto l'odi si emi ati awon  omo mi, pare l'oruko Jesu. 


6. Mo gba oruko mi jade kuro l'ori pepe okunkun ti o nba ojo ayo mi ja l'oruko Jesu. 


7. Gbogbo eiye awon aje ti o wa loju ise lodi si ogo mi, ina Emi Mimo fi won sofo danu. 


8. Aisan kaisan ti a ti yan lati gba emi mi, Eje Jesu ko mi yo l'oruko Jesu. 


9. Ina Emi Mimo, yi awon omo ati ayanmo won ka l'oruko Jesu. 


10. Mo gba ounkoun ti o nropo mi l'ori pepe okunkun jade l'oruko Jesu.By Pastor Ogunyemi Olusegun Timothy

Email: [email protected]

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR MONDAY 5TH APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR MONDAY 5TH APRIL 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALMS 441. I praise You Lord for Your mercy that endures forever.

2. Every human tradition that has tied down my destiny

be broken and release me in Jesus' name.

3. Every snare of human tradition, be dismantled in

Jesus' name.

4. Holy Spirit, make me wiser than my enemies.

5. Rod of the wicked attacking my testimony, be wasted in Jesus' name.

6. I remove and reject all inherited spirit of setback in Jesus' name.

7. I receive everything that I have lost to foundational

human tradition in Jesus' name.

8. I possess my possession stolen by the evil altar in Jesus' name.

9. My Father, my Father, be a shield for me in every situation in Jesus' name.

10. Demonic mirror projected to monitor me, crash by thunder.YORUBA EDITION


GBADURA PELU ORIN DAFIDI 44

1. MO YIN O Oluwa fun aanu Re ti o wa titi lailai.

2. Gbogbo asa ti eniyan ti o so ayanmo mi mole, fo ki o si yonda mi l'oruko Jesu.

3. Gbogbo idekun awon asa ti eniyan, tuka ni oruko Jesu.

4. Emi Mimo, mu mi gbon ju won ota mi lo.

5. Opa awon eniyan buburu ti ntako eri mi, sofo danu l'oruko Jesu.

6. Mo yo jade mosi ko emi ifasehin ti ajogunba ni oruko Jesu.

7. Mo gba ohun gbogbo ti mo ti padanu sinu asa ti eniyan lati inu ipile mi l'oruko Jesu.

8. Mo gba ini mi eyi ti a ti fi pepe okunkun ji lo pada l'oruko Jesu.

9. Baba mi, Baba mi, je ibi isadi mi ninu oun gbogbo l'oruko Jesu.

10. Jigi okunkun ti a ran lati ma to pin pin mi, tuka pelu ara.


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALMS 441. I praise You Lord for Your mercy that endures forever.

2. Every human tradition that has tied down my destiny

be broken and release me in Jesus' name.

3. Every snare of human tradition, be dismantled in

Jesus' name.

4. Holy Spirit, make me wiser than my enemies.

5. Rod of the wicked attacking my testimony, be wasted in Jesus' name.

6. I remove and reject all inherited spirit of setback in Jesus' name.

7. I receive everything that I have lost to foundational

human tradition in Jesus' name.

8. I possess my possession stolen by the evil altar in Jesus' name.

9. My Father, my Father, be a shield for me in every situation in Jesus' name.

10. Demonic mirror projected to monitor me, crash by thunder.YORUBA EDITION


GBADURA PELU ORIN DAFIDI 44

1. MO YIN O Oluwa fun aanu Re ti o wa titi lailai.

2. Gbogbo asa ti eniyan ti o so ayanmo mi mole, fo ki o si yonda mi l'oruko Jesu.

3. Gbogbo idekun awon asa ti eniyan, tuka ni oruko Jesu.

4. Emi Mimo, mu mi gbon ju won ota mi lo.

5. Opa awon eniyan buburu ti ntako eri mi, sofo danu l'oruko Jesu.

6. Mo yo jade mosi ko emi ifasehin ti ajogunba ni oruko Jesu.

7. Mo gba ohun gbogbo ti mo ti padanu sinu asa ti eniyan lati inu ipile mi l'oruko Jesu.

8. Mo gba ini mi eyi ti a ti fi pepe okunkun ji lo pada l'oruko Jesu.

9. Baba mi, Baba mi, je ibi isadi mi ninu oun gbogbo l'oruko Jesu.

10. Jigi okunkun ti a ran lati ma to pin pin mi, tuka pelu ara.


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR MONDAY 5TH OF APRIL, 2021: GOD DEFENDS HIS ELECT

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR MONDAY 5TH OF APRIL, 2021: GOD DEFENDS HIS ELECT

THEME: GOD DEFENDS HIS ELECT


MEMORISE:

And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Luke 18:7                                                         


READ: Colossians 3:12-17

12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.


MESSAGE:An elect is a chosen or preferred person. In terms of Christianity, an elect is someone who God, by His grace, has chosen to be qualified as righteous before Him. The Bible says in Romans 8: 33- 34 :

“Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.”

God watches over His elect. He is not ashamed of them even among His holy angels because they are doing Him proud in this perverse generation and according to the Scripture:

“But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.” Hebrews 11:16

In light of the above Scripture, therefore, the elect of God have both a moral and spiritual obligation to live in accordance with the commandments of God.

The elect should be mindful more about eternity than the temporal things of this life. At times they suffer trials of poverty because they refused to sell their conscience, suffering bonds, imprisonment and in extreme cases, martyrdom. This made Jesus Christ assure His audience in Luke 18:7 as we have it in our memory verse of today that God will always take care of His own elect. This is one of the numerous rewards of being an elect of God. In this verse, Jesus Christ is reassuring the elect of God who have turned their backs on all forms of godlessness and wickedness of sin. The Almighty God will always be there for all the elect, provided they cry to Him in the day of trouble, because He said:

“...call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.” Psalms 50:15

Beloved, are you an elect of God? If not, it takes just the acceptance of Jesus Christ as your personal Lord and savior to be one. Repent of your sins and begin to live your life as approved of Jesus Christ in the gospels. I pray that the benefits of the elect shall be your portion in Jesus' name.


ACTION POINT:

Act upon John 3:3-5 and pray that God should make you one of His elect.


HYMNAL: IN CHRIST ALONE.

1. In Christ alone my hope is found,

He is my light, my strength, my song

This Cornerstone, this solid Ground

Firm through the fiercest drought and storm.

What heights of love, what depths of peace

When fears are stilled, when strivings cease

My Comforter, my All in All

Here in the love of Christ I stand.


1. In Christ alone! - who took on flesh,

Fullness of God in helpless babe.

This gift of love and righteousness,

Scorned by the ones He came to save

Till on that cross as Jesus died,

The wrath of God was satisfied

For every sin on Him was laid

Here in the death of Christ I live.


3. There in the ground His body lay,

Light of the world by darkness slain:

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave He rose again

And as He stands in victory

Sin's curse has lost its grip on me,

For I am His and He is mine

Bought with the precious blood of Christ


4. No guilt in life, no fear in death,

This is the power of Christ in me

From life's first cry to final breath,

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man,

Can ever pluck me from His hand

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand.


BIBLE IN ONE YEAR: 

Numbers 21-22.

AUTHOR: PASTOR E. A. ADEBOYE

THEME: GOD DEFENDS HIS ELECT


MEMORISE:

And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Luke 18:7                                                         


READ: Colossians 3:12-17

12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.


MESSAGE:An elect is a chosen or preferred person. In terms of Christianity, an elect is someone who God, by His grace, has chosen to be qualified as righteous before Him. The Bible says in Romans 8: 33- 34 :

“Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.”

God watches over His elect. He is not ashamed of them even among His holy angels because they are doing Him proud in this perverse generation and according to the Scripture:

“But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.” Hebrews 11:16

In light of the above Scripture, therefore, the elect of God have both a moral and spiritual obligation to live in accordance with the commandments of God.

The elect should be mindful more about eternity than the temporal things of this life. At times they suffer trials of poverty because they refused to sell their conscience, suffering bonds, imprisonment and in extreme cases, martyrdom. This made Jesus Christ assure His audience in Luke 18:7 as we have it in our memory verse of today that God will always take care of His own elect. This is one of the numerous rewards of being an elect of God. In this verse, Jesus Christ is reassuring the elect of God who have turned their backs on all forms of godlessness and wickedness of sin. The Almighty God will always be there for all the elect, provided they cry to Him in the day of trouble, because He said:

“...call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.” Psalms 50:15

Beloved, are you an elect of God? If not, it takes just the acceptance of Jesus Christ as your personal Lord and savior to be one. Repent of your sins and begin to live your life as approved of Jesus Christ in the gospels. I pray that the benefits of the elect shall be your portion in Jesus' name.


ACTION POINT:

Act upon John 3:3-5 and pray that God should make you one of His elect.


HYMNAL: IN CHRIST ALONE.

1. In Christ alone my hope is found,

He is my light, my strength, my song

This Cornerstone, this solid Ground

Firm through the fiercest drought and storm.

What heights of love, what depths of peace

When fears are stilled, when strivings cease

My Comforter, my All in All

Here in the love of Christ I stand.


1. In Christ alone! - who took on flesh,

Fullness of God in helpless babe.

This gift of love and righteousness,

Scorned by the ones He came to save

Till on that cross as Jesus died,

The wrath of God was satisfied

For every sin on Him was laid

Here in the death of Christ I live.


3. There in the ground His body lay,

Light of the world by darkness slain:

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave He rose again

And as He stands in victory

Sin's curse has lost its grip on me,

For I am His and He is mine

Bought with the precious blood of Christ


4. No guilt in life, no fear in death,

This is the power of Christ in me

From life's first cry to final breath,

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man,

Can ever pluck me from His hand

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand.


BIBLE IN ONE YEAR: 

Numbers 21-22.

AUTHOR: PASTOR E. A. ADEBOYE

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR SATURDAY 3RD OF APRIL, 2021: THE ONE AND ONLY SAVIOUR!

OPEN HEAVENS DAILY DEVOTIONAL FOR SATURDAY 3RD OF APRIL, 2021: THE ONE AND ONLY SAVIOUR!

THEME: THE ONE AND ONLY SAVIOUR!

 

MEMORISE:

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Acts 4:12  


READ: Acts 2:22-24

22. Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

23. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

24. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.


MESSAGE:“And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins.” Matthew 1:21

The fact that Jesus is our Saviour is the major difference between Christianity and other religions of the world today. Why is Jesus Christ the one and only Saviour? You will find the answer to this in John 14:6 where Jesus testifies of Himself thus:

“I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me”

The validity of this claim cannot be disputed. According to 1 John 2:2 , God Himself raised Jesus as the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Since sin entered the world through Adam and Eve, the human race inherited it. Unfortunately for unbelievers, sin will continue to rule over them until they come to Jesus whose blood offers remission of sins (Matthew 26:28 ).In Acts 2:22-24 , Peter plainly declared the mission, the passion and perfect atonement Jesus accomplished for mankind. Acts 4:12 corroborates this perfect redemption which Jesus brought to us. It says Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Going by the weight of Jesus action, you would see why the author of Hebrews asked the fundamental question in Hebrews 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation...?Jesus carried out His earthly ministry with great grace, and in a way that distinguishes Him from the religious leaders we see all over the world today (Luke 4:18-19 ), so much so that the Pharisees admitted that He taught as Someone with authority (Mark 1:22 ). Beloved, Jesus is the only way to God the Father (John 14:6 ) and He is also the only way to obtain true deliverance from demonic torment. He went about doing good (Acts 10:38 ); He can do you good today, if only you would accept Him as your Lord and Saviour, and continue to live righteously. I sincerely plead with you to be wise. God bless you.


PRAYER POINT:

Father, I accept Your offer of salvation through Jesus, my Lord today. Receive, forgive, and revive me as I rededicate my life to You today, in the mighty name of Jesus.


HYMN: WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS

1. What a friend we have in Jesus,

all our sins and griefs to bear!

What a privilege to carry

everything to God in prayer!


2. O what peace we often forfeit,

O what needless pain we bear,

all because we do not carry

everything to God in prayer!


3. Have we trials and temptations?

Is there trouble anywhere?

We should never be discouraged;

take it to the Lord in prayer!


4. Can we find a friend so faithful

who will all our sorrows share?

Jesus knows our every weakness;

take it to the Lord in prayer!


5. Are we weak and heavy laden,

cumbered with a load of care?

Precious Savior, still our refuge

take it to the Lord in prayer!


6. Do your friends despise, forsake you?

Take it to the Lord in prayer!

In his arms he'll take and shield you;

you will find a solace there.


BIBLE IN ONE YEAR:

Numbers 16-18

AUTHOR: PASTOR E. A ADEBOYE

THEME: THE ONE AND ONLY SAVIOUR!

 

MEMORISE:

Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Acts 4:12  


READ: Acts 2:22-24

22. Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

23. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

24. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.


MESSAGE:“And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins.” Matthew 1:21

The fact that Jesus is our Saviour is the major difference between Christianity and other religions of the world today. Why is Jesus Christ the one and only Saviour? You will find the answer to this in John 14:6 where Jesus testifies of Himself thus:

“I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me”

The validity of this claim cannot be disputed. According to 1 John 2:2 , God Himself raised Jesus as the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Since sin entered the world through Adam and Eve, the human race inherited it. Unfortunately for unbelievers, sin will continue to rule over them until they come to Jesus whose blood offers remission of sins (Matthew 26:28 ).In Acts 2:22-24 , Peter plainly declared the mission, the passion and perfect atonement Jesus accomplished for mankind. Acts 4:12 corroborates this perfect redemption which Jesus brought to us. It says Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Going by the weight of Jesus action, you would see why the author of Hebrews asked the fundamental question in Hebrews 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation...?Jesus carried out His earthly ministry with great grace, and in a way that distinguishes Him from the religious leaders we see all over the world today (Luke 4:18-19 ), so much so that the Pharisees admitted that He taught as Someone with authority (Mark 1:22 ). Beloved, Jesus is the only way to God the Father (John 14:6 ) and He is also the only way to obtain true deliverance from demonic torment. He went about doing good (Acts 10:38 ); He can do you good today, if only you would accept Him as your Lord and Saviour, and continue to live righteously. I sincerely plead with you to be wise. God bless you.


PRAYER POINT:

Father, I accept Your offer of salvation through Jesus, my Lord today. Receive, forgive, and revive me as I rededicate my life to You today, in the mighty name of Jesus.


HYMN: WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS

1. What a friend we have in Jesus,

all our sins and griefs to bear!

What a privilege to carry

everything to God in prayer!


2. O what peace we often forfeit,

O what needless pain we bear,

all because we do not carry

everything to God in prayer!


3. Have we trials and temptations?

Is there trouble anywhere?

We should never be discouraged;

take it to the Lord in prayer!


4. Can we find a friend so faithful

who will all our sorrows share?

Jesus knows our every weakness;

take it to the Lord in prayer!


5. Are we weak and heavy laden,

cumbered with a load of care?

Precious Savior, still our refuge

take it to the Lord in prayer!


6. Do your friends despise, forsake you?

Take it to the Lord in prayer!

In his arms he'll take and shield you;

you will find a solace there.


BIBLE IN ONE YEAR:

Numbers 16-18

AUTHOR: PASTOR E. A ADEBOYE

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 3RD APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 3RD APRIL 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


 PRAY WITH PSALM 19


1 Lord, I thank You for the salvation of my soul.

2 Lord, bend every rigidity in my life in Jesus' name.

3 My Father, my Father, increase daily in my life.

4 O Lord, anoint me to pray without ceasing.

5 O Lord, restore my relationship with You in Jesus' name.

6 Every gate opened to the enemy by my foundation be closed forever with the Blood of Jesus.


YORUBA EDITION

1. Oluwa, modupe lowo Re fun igbala okan mi


2 . Oluwa, teri gbogbo agidi okan ba ninu aiye mi ni oruko Jesu.

3 . Baba mi, Baba mi, ma po si lojojumo ninu aiye mi.

4 . Oluwa, fi ororo yan mi lati ma gbadura lai sinmi.

5. Oluwa, mu asepo emi ati Re pad abo sipo ni oruko Jesu.

6. Gbogbo ibode to si sile fun ota nipa ipile mi , eti titi lailai pelu Eje Jesu.


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


 PRAY WITH PSALM 19


1 Lord, I thank You for the salvation of my soul.

2 Lord, bend every rigidity in my life in Jesus' name.

3 My Father, my Father, increase daily in my life.

4 O Lord, anoint me to pray without ceasing.

5 O Lord, restore my relationship with You in Jesus' name.

6 Every gate opened to the enemy by my foundation be closed forever with the Blood of Jesus.


YORUBA EDITION

1. Oluwa, modupe lowo Re fun igbala okan mi


2 . Oluwa, teri gbogbo agidi okan ba ninu aiye mi ni oruko Jesu.

3 . Baba mi, Baba mi, ma po si lojojumo ninu aiye mi.

4 . Oluwa, fi ororo yan mi lati ma gbadura lai sinmi.

5. Oluwa, mu asepo emi ati Re pad abo sipo ni oruko Jesu.

6. Gbogbo ibode to si sile fun ota nipa ipile mi , eti titi lailai pelu Eje Jesu.


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR THURSDAY 1ST APRIL 2021

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR THURSDAY 1ST APRIL 2021

BY OGUNYEMI T O.


PRAY WITH PSALM 41. Praise God this morning


2. Cloud of darkness around my breakthroughs, scatter, in the name of Jesus.


3. I pull down every stronghold of satanic delay, in the name of Jesus.


4. Every satanic court, summoned to deliberate on my progress, scatter, in the name of Jesus.


5. My wasted years, be restored by fire, in the name of Jesus.


6. Household strongman, assigned against my destiny, die, in the name of Jesus.


7. As I have crossed over to the new month I am crossing over with testimonies in the name of Jesus.


YORUBA EDITION


1. Yin Olorun ni aroyi


2. Kurukuru okunkun ti afi bo aluyo mi epare l'oruko Jesu.


3. Gbogbo ibi giga okunkun to n da mi duro mo wo yin pale l'oruko Jesu.


4. Gbogbo iyara idajo okunkun ti a n ti n se apejo lori itesiwaju mi, mo da arin yin ru l’oruko Jesu


5. Gbogbo odun ti mo ti fi sofo orun da won pada fun mi l'oruko Jesu.


6. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti iran mi mo pase iku re l'oruko Jesu.


7. Bi mo se rekoja si osu titun, mo rekoja pelu eri l'oruko Jesu.


By Pastor Ogunyemi OLUSEGUN Timothy

Email: [email protected]

BY OGUNYEMI T O.


PRAY WITH PSALM 41. Praise God this morning


2. Cloud of darkness around my breakthroughs, scatter, in the name of Jesus.


3. I pull down every stronghold of satanic delay, in the name of Jesus.


4. Every satanic court, summoned to deliberate on my progress, scatter, in the name of Jesus.


5. My wasted years, be restored by fire, in the name of Jesus.


6. Household strongman, assigned against my destiny, die, in the name of Jesus.


7. As I have crossed over to the new month I am crossing over with testimonies in the name of Jesus.


YORUBA EDITION


1. Yin Olorun ni aroyi


2. Kurukuru okunkun ti afi bo aluyo mi epare l'oruko Jesu.


3. Gbogbo ibi giga okunkun to n da mi duro mo wo yin pale l'oruko Jesu.


4. Gbogbo iyara idajo okunkun ti a n ti n se apejo lori itesiwaju mi, mo da arin yin ru l’oruko Jesu


5. Gbogbo odun ti mo ti fi sofo orun da won pada fun mi l'oruko Jesu.


6. Okunrin alagbara okunkun ti ayan ti iran mi mo pase iku re l'oruko Jesu.


7. Bi mo se rekoja si osu titun, mo rekoja pelu eri l'oruko Jesu.


By Pastor Ogunyemi OLUSEGUN Timothy

Email: [email protected]

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts