news

Latest p

Followers

Showing posts with label Latest p. Show all posts
Showing posts with label Latest p. Show all posts

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 17TH SEPTEMBER 2021

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 17TH SEPTEMBER 2021

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. My Father, my Father, help me to pay the price of the high calling of God in 

Christ Jesus.2. My Father, my Father, increase my faith and help me to be completely 

dependent on You in all I do in Jesus’ name.


3. Everything and anything that is dead in my life by the reason of not asking 

for help, come back to life in Jesus’ name.4. Wind of change of elevation, single my children out for good in Jesus’ name.5. Lord Jesus, equip my children with what will make them acceptable before 

helpers in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Baba mi, Baba mi, ran mi l’owo lati le san idiyele fun ipe giga Olorun ninu 

Kristi Jesu


2. Baba mi, Baba mi, bukun igbagbo mi ki O si ran mi l’owo lati le gbe ara le O 

ninu oun gbogbo ti mo ban se ni oruko Jesu.


3. Oun gbogbo ati ounkoun ti oti ku ninu aiye mi nipase aibere fun iranlowo, e ji pada ni oruko Jesu.


4. Afefe iyipada si ibi giga, ya awon omo mi soto fun rere ni oruko Jesu.


5.Jesu Oluwa, ro awon omo mi pelu oun ti won nilo lati di itewogba lodo 

oluranlowo ni oruko Jesu. Amen


   Jesus is Lord no controversy.

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T
1. My Father, my Father, help me to pay the price of the high calling of God in 

Christ Jesus.2. My Father, my Father, increase my faith and help me to be completely 

dependent on You in all I do in Jesus’ name.


3. Everything and anything that is dead in my life by the reason of not asking 

for help, come back to life in Jesus’ name.4. Wind of change of elevation, single my children out for good in Jesus’ name.5. Lord Jesus, equip my children with what will make them acceptable before 

helpers in Jesus’ name. Amen.


          YORUBA EDITION


1. Baba mi, Baba mi, ran mi l’owo lati le san idiyele fun ipe giga Olorun ninu 

Kristi Jesu


2. Baba mi, Baba mi, bukun igbagbo mi ki O si ran mi l’owo lati le gbe ara le O 

ninu oun gbogbo ti mo ban se ni oruko Jesu.


3. Oun gbogbo ati ounkoun ti oti ku ninu aiye mi nipase aibere fun iranlowo, e ji pada ni oruko Jesu.


4. Afefe iyipada si ibi giga, ya awon omo mi soto fun rere ni oruko Jesu.


5.Jesu Oluwa, ro awon omo mi pelu oun ti won nilo lati di itewogba lodo 

oluranlowo ni oruko Jesu. Amen


   Jesus is Lord no controversy.

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts