news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY WEDNESDAY 3RD FEBRUARY, 2021 BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

  PRAY WITH (PSALM 19)


1 ) Lord, I thank You for the salvation of my soul.

2 ) Lord, bend every rigidity in my life in Jesus' name.

3) My Father, my Father, increase daily in my life.

4) O Lord, anoint me to pray without ceasing.

5) O Lord, restore my relationship with You in Jesus' name.

6) Every gate opened to the enemy by my foundation be closed forever with the Blood of Jesus.

7) I renounce any evil dedication placed upon my life in Jesus' name.

8 ) O Lord, quicken me and increase my desire of the things of Heaven in Jesus' name.

9 ) O Lord, heal every wounded part of my life in Jesus' name.

10) O Lord, refine and purge my life by Your fire in Jesus' name.


YORUBA TRANSLATION;


KOKO ADURA FUN 03/02/21 GBADURA PELU ORIN DAFIDI 19

1. Oluwa, modupe lowo Re fun igbala okan mi


2 . Oluwa, teri gbogbo agidi okan ba ninu aiye mi ni oruko Jesu.

3 . Baba mi, Baba mi, ma po si lojojumo ninu aiye mi.

4 . Oluwa, fi ororo yan mi lati ma gbadura lai sinmi.

5. Oluwa, mu asepo emi ati Re pad abo sipo ni oruko Jesu.

6. Gbogbo ibode to si sile fun ota nipa ipile mi , eti titi lailai pelu Eje Jesu.

7. Mo ko gbogbo gbendeke okunkun ti a gbe le aiye mi l'oruko Jesu.

8. Oluwa, misi mi ki O si mu mi posi ninu ife oun ti orun ni oruko Jesu.

9 . Oluwa, wo gbogbo oju ogbe aiye mi san ni oruko Jesu.

10. Oluwa, tun mi mo ki o si fo aiye mi mo pelu ina Re ni oruko Jesu.


By Pastor Timothy Ogunyemi

Email: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts