news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY TUESDAY 2ND OF FEBRUARY, 2021 BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

PRAY WITH (PSALM 18)

1) Sing new song in spirit and in understanding.

2) O Lord, send Your angel to help me in the time of spiritual warfare.

3 ) Lord, make me wiser than my enemies.

4 ) Hosts of Heaven, surround my altar of

prayer.

5) Altar of darkness seeking my head, be dismantled by fire.6) Oil of sensitivity, possess me in Jesus' name.

7) The secret of what am passing through, Holy Spirit

reveal it to me.

8) Every lost virtue, return back by mercy.

9) Fire of revival from Heaven above, possess me in Jesus' name.YORUBA TRANSLATION:


KOKO ADURA FUN 02/02/21 GBADURA PELU ORIN DAFIDI 18

1. Ko orin titun ninu emi ati ninu oye.

2. Oluwa, ran angeli Re lati ran mi lowo nigba ija ogun

emi.

3. Oluwa, mu mi gbon ju awon ota mi.

4. Ogun orun, yi pepe adura mi ka.

5. Pepe okunkun ti nwa ori mi, e fo danu pelu ina.

6 . Ororo imolara, gbe mi wo ni oruko Jesu.

7 . Asiri oun ti mo nla koja, Emi-Mimo, tu fun mi.

8 . Gbogbo amuye ti mo ti sonu, pada pelu aanu.

9. Ina isoji lati orun wa, gbe mi wo ni oruko Jesu.


By:

Pastor Timothy Ogunyemi

Email: [email protected]


No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts