news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY 13TH JANUARY, 2021, BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

 


*PRAY WITH JOHN 8:31-36 & GENESIS 12:1-3*


1. I break and cancel every curses upon my health, in the name of Jesus.


2. I break and cancel every curse issued by satanic ministers, in the name of Jesus.


3. I break and cancel every curse emanating from evil prophecies, in the name of Jesus.


4. I release myself from any curse emanating from breaking a person's heart and life, in the name of Jesus.


5. Holy Ghost Fire, burn to ashes every satanic sacrifice against me, in the name of Jesus.


6. Any evil barricade against my promotion be roasted by fire, in the name of Jesus.


7. Every Power attacking my fruitfulness this year shall be wasted in the name of Jesus. 


YORUBA TRANSLATION:

*KOKO ADURA FUN 13/01/21. GBA ADURA PELU JOHANNU 8:31-36 ati GENESISI 12:1-3*


1. Gbogbo egun lori ilera mi ebaje ki epare l'oruko Jesu.


2. Gbogbo egun ti ase lati enu Wooli eke ati awon iranse esu lori aye mi epare lori mi loruko Jesu.


3. Gbogbo egun lati inu asotele ibi lori aye mi epare l'oruko Jesu.


4. Mo tu ara mi sile lowo egun ti a fi mi gun nitoriwipe mo ba inu enikeni je l'oruko Jesu.


5. Mo fi Ina Emi Mimo jo gbogbo ebo ti a gbe lodi si aiye mi, ki e jo lulu l'oruko Jesu.


6. Gbogbo idiwo ibi ti agbekale lori aye mi ti o lodi si itesiwaju mi Ina Emi Mimo jowon run patapata l'oruko Jesu.


7. Gbogbo agbara to n dojuko iseso mi ninu odun yi, e sofodanu l'oruko Jesu.


By Pastor Timothy Ogunyemi

Email: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts