news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODA 12TH JANUARY, 2021 BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

 


PRAY WITH PSALM 5 


1. Lord , I thank You for new oil of prayer. 


2. Sing a song of praise to God. 


3. Father, forgive me for disobedience to Your guideline in Jesus' name. 


4. The secret I need to know about my life, be revealed in Jesus name. 


5. Every power struggling my time of prayer with me  catch fire in Jesus name


6. Every evil key and poison that is quenching the fire of  prayer in my blood, get out by fire in Jesus name. 


7. Blood of Jesus, mix with my blood in the name of  Jesus. 


YORUBA TRANSLATION:

 *KOKO ADURA FUN 12/01/21 Gba Adura Pelu ORIN DAFIDI 5*  


1. Oluwa, modupe fun ororo adura tuntun. 


2. Ko orin iyin kan si Olorun. 


3. Baba, dariji mi fun aigboran si awon ilana Re l'oruko Jesu. 


4. Asiri ti mo ni lati mo nipa aiye mi, farahan l'oruko Jesu. 


5. Agbara to nba mi du akoko adura mi, gbina danu l'oruko Jesu. 


6. Gbogbo kokoro buburu ati majele to npa ina adura  ninu eje mi, ba ina jade l'oruko Jesu. 


7. Eje Jesu, dapo mo eje mi l'oruko Jesu.

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts