news

Followers

COMMAND YOUR DAY PRAYER POINTS FOR 24012022 (+Yoruba edition)

BY OGUNYEMI OLUSEGUN T
PRAY WITH 1 SAMUEL 2:26
1. I refuse to dwell in my past life, in the name of Jesus.


2. The powers of my ancestors holding my hope and expectation in ransom, release it and die, in Jesus name.


3. Failure will not succeed in my life, in the name of Jesus.


4. Any evil flow of backwardness and shame into my life, dry up now, in Jesus name.


5. Every foundational power that wants to disgrace me like others in my family, Holy Ghost fire consume you.


          YORUBA EDITION


1. Mo ko lati gbe igbe aiye ti atijo l'oruko Jesu.


2. Gbogbo agbara alale ile Iran ti mo ti jade wa ti oun di ireti ati ojoola mi nigbekun, e joworesile ki esegbe.


3. Ijakule koni se aseyori lori ayemi l'oruko Jesu.


4. Gbogbo orisun ipadaseyin ninu ayemi egbe danu l'oruko Jesu.


5. Gbogbo ogun ipinle to fe doju timi bi awon ebi mi toku ina Emi mimo Jo yin run.


    Jesus is Lord no controversy.

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts