news

Followers

COMMAND YOUR DAY: PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 2ND APRIL 2021

BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

Email: [email protected]


PRAY WITH PSALMS 118 


1. LORD, I thank You for the grace to obey Your

commandment. Sing a song to Jesus. 

2. Every seal of shame on my father's name, use me to remove it in Jesus' name.

3. Shout God of Mercy 7 times, turn my Jacob to Israel in Jesus' name.

4. Power to dominate my environment, possess me in Jesus' name.

5. Restoration Angel, appear and recover my inheritance for me in Jesus' name.

6. You spirit of time wasters, your mission is over in my family, be wasted in Jesus' name.

7. You spirit rooted in fornication, move out of my life with all your root by fire.

8. Fire of the Holy Ghost, possess my spirit man in Jesus' name.

9. You spirit of faith, possess me now in Jesus' name.

10. Power to pursue, overtake and recover all my lost inheritance, fall on me nowYORUBA EDITION:


KOKO ADURA FUN 02/04/2021 

GBADURA PELU ORIN DAFIDI 118

1. OLUWA, modupe l'owo Re fun ore-ofe lati ma gboran si ofin Re. Ko orin si Jesu.

2. Gbogbo edidi itiju l'ori itiju l'ori oruko baba mi, lo mi lati yo kuro l'oruko Jesu.

3. Pariwo Olorun aanu nigba meje, so Jakobu mi di Israeli ni oruko Jesu.


4. Agbara lati je gaba l'ori agbegbe, gbe mi wo l'oruko Jesu.

5. Angeli imupadabosipo, farahan ki o si gba ini mi fun mi l'oruko Jesu.

6. Iwo emi afinisofo, ise re ti dopin l'ori idile mi, s'ofo danu l'oruko Jesu.

7. Iwo emit i o fi gbongbo mule ninu agbere, jade kuro ninu aiye mi pelu gbogbo gbongbo re pelu ina.

8. Ina Emi Mimo, gbe okunrin emi mi wo l'oruko Jesu.

9. Iwo emi igbagbo, gbe okunrin emi mi wo l'oruko Jesu.

10. Agbara lati lepa, lati ba ati lati gba ini mi ti o sonu pada, ba le mi bayi.


PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

EMAIL: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts