news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY SUNDAY 28TH MARCH 2021 BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T

 PRAY WITH PSALM 101. Oh Lord, I give You unending praise for Your constant guidance.


2. Father, in anywhere I have lived in disobedience, please forgive me.


3. The judgement of disobedience on my foundation, roll away from my head in the name of Jesus.


4. Generational debt that I am forced to pay, Blood of Jesus, swallow it.


5. Holy Ghost, break me down and remold me in the name of Jesus.


6. Every secret behind my challenges, be exposed in the name of Jesus.


7. Open heaven for direction, be opened for me in Jesus' name.


8. Fear of God, possess me in the name of Jesus.


9. Every covenant of sudden death at the edge of breakthrough, upon my life, be destroyed by fire.


10. Invisible arrow of the enemy in my marriage working affliction, come out by fire.


YORUBA EDITION


KOKO ADURA FUN 28/03/2021  GBADURA PELU Orin Dafidi 10


1. OLUWA, mo fun O niyin ti ko lopin fun itoni Re igbagbogbo.


2. Baba, ni bikibi ti mo ti gbe igbe aiye aigboran, jowo dariji mi.


3. Idajo aigboran lori ipile mi, yi danu lori mi l'oruko Jesu.


4. Gbese iran ti a nfi ipa mu mi san, Eje Jesu, gbe mi.


5. Emi Mimo, wo mi pale ki O tun mi mo ni oruko Jesu.


6. Gbogbo asiri oun ti mo nla koja, tu ni oruko Jesu.


7. Orun sisi fun itoni, si fun mi ni oruko Jesu.


8. Iberu Olorun, gbe mi wo ni oruko Jesu.


9. Gbogbo majemu iku ojiji ni bebe aseyori lori aiye mi, e sofo nipa ina.


10. Ofa airi ninu igbeyawo mi ti nsise inira, jade pelu ina.


BY PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN T.

EMAIL: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts