news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY SATURDAY 20TH MARCH, 2021 BY PASTOR OGUNYEMI T.O.

BIBLE REDING PSALM 5 1. Lord , I thank You for new oil of prayer.


2. Sing a song of praise to God.


3. Lord, forgive me for disobedience to Your guideline in Jesus' name.


4. The secret I need to know about my life, be revealed in Jesus name.


5. Every power struggling my time of prayer with me catch fire in Jesus name


6. Every evil key and poison that is quenching the fire of prayer in my blood, get out by fire 


7. Blood of Jesus, mix with my blood in the name of Jesus. 


 KOKO ADURA FUN OJO AJE 09/11/20 ORIN DAFIDI 5


1. Oluwa, modupe fun ororo adura tuntun.


2. Ko orin iyin kan si Olorun.


3. Oluwa, dariji mi fun aigboran si awon ilana Re l'oruko Jesu.


4. Asiri ti mo ni lati mo nipa aiye mi, farahan l'oruko Jesu.


5. Agbara to nba mi du akoko adura, gbina danu l'oruko Jesu.


6. Gbogbo kokoro buburu ati majele to npa ina adura ninu eje mi, ba ina jade 


7. Eje Jesu, dapo mo eje mi l'oruko Jesu.


BY PASTOR TIMOTHY OLUSEGUN OGUNYEMI

EMAIL: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts