news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY FRIDAY 19TH MARCH, 2021 BY PASTOR OGUNYEMI T.O.

PRAY WITH PSALM 23:1-61. My joy shall multiply today as I receive unlimited favour in the name of Jesus.


2. Nothing will be impossible for me because I am in Christ, and through him, I can do all things


3. Oh Lord, let your Spirit lead me to unlimited success and favor this week in the name of Jesus.


4. Let you favour reign in my life today and forever in the name of Jesus.


5. Lord, let me be at the right place at the right time in Jesus name.


6. Lord every evil hand afflicting my life and my children cut them off in Jesus name.


7. Lord lead me and direct me to my land of peace this year.

Appreciate Almighty 

 

YORUBA VERSION:


KOKO ADURA FUN 19/03/21, PS 23:1-6


1. Ayo mi yoo kun loni bi mo ti ngba ojurere lekunrere


2. Ohun gbogbo yoo di sise fun mi nitori mo nbe ninu Jesu kristi, nipase re mo le se oun gbogbo.


3. Oluwa je ki Emi mimo re ko to mi losi bi aluyo ati ojurere lose yi.


4 Oluwa je ki oju rere re ma ba mi gbe loni ati titi lai


5. Oluwa je ki n ma wa nibi to to nigba gbogbo ati lojo gbogbo.


6. Oluwa gbogbo owo okunkun ti n pon emi ati awon omo mi loju, mo ke yin kuro l'oruko Jesu.


7. Oluwa tomi ki o si darimi sibi ti ile isinmi mi wa lodun yi.


Yin Olorun Alagbara.


BY PASTOR OGUNYEMI T. O.

Email: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts