news

Followers

PRAYER POINTS FOR MONDAY 4TH JANUARY, 2021 BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

 Read: PS 7
1 .Lord I thank you for making me to see another day in year 2021


2.Lord Jesus, because I belong to you, I will not fail or stumble again, in Jesus name.


3. Loss, delay, anger, hatred, I reject you, release me today, in Jesus name.


4. The devil shall not write the last chapter of my life, in Jesus name.


5. Every child of darkness, covering my future, catch fire, in the name of Jesus.


6. Wind of the spirit, carry me to my destination, in the name of Jesus.


YORUBA TRANSLATION:


1 .Oluwa modupe nitoriwipe e tun mumi ri ojo miran ninu odun 2021.


2. Jesu Olugbala nitori mo je tiyin, n ko ni Kuna, n ko ni subu loruko Jesu


3 . Ipadanu, idaduro, irunu, ikorira, mo ko yin sile etu mi sile l'oruko Jesu


4. Satani ko ni ko iwe igbeyin lorimi l'oruko Jesu.


5.. Gbogbo omo okunkun to nbo ojo iwaju mi ina Oluwa joyin run l'oruko Jesu


6 . Afefe Emi mimo gbe mi lo si ibi ayanmo mi l'oruko Jesu.

By: Pastor Timothy Ogunyemi O.

Email: [email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts