news

Followers

Prayer points for today Monday 7th December, 2020 by Pastor Ogunyemi

READ PS 29

1. Praise God to thank Him because there is no king like Him. Sing to the Lord.

2. Blood of Jesus, cleanse our land from every guilt of

blood.

3. Every glory of this country that has gotten lost, Lord

restore it to us in the name of Jesus.

4. Everything inside of me that pushes me to err, Blood of Jesus consume it.

5. Everything in my life and in my vicinity, that is contraryto progress, Blood of Jesus swallow it in the name of Jesus.

6. Every wind of darkness blowing contrary to the tree of Joy in my life, be silenced in the name of Jesus.

7. Every storm sent to me from the dream to steal my

garment of glory, be silenced in the name of Jesus.

8. The voice of the Lord, open the door that the forces of darkness has shut against me in the name of Jesus. 

YORUBA TRANSLATION:

 KOKO ADURA FUN MONDAY 07/12/20 ORIN DAFIDI 29

1. Yin Oluwa lati dupe l'owo Re pe ko si oba to da bi Re,

ko orin si Oluwa.

2. Eje Jesu, fo ile wa mo kuro l'owo gbogbo ebi eje.

3. Gbogbo ogo orile ede yi ti o ti s'onu, Oluwa, da pada

fun wa l'oruko Jesu.

4. Ohun gbogbo ninu mi, ti o nti mi sise, Eje Jesu gbemi.

5. Ohunkohun ninu mi ati ayika mi ti o korira itesiwaju, Eje Jesu gbemi l'oruko Jesu.

6. Gbogbo afefe okunkun to nfe lodi si igi ayo mi, e

dakeje l'oruko Jesu.


7. Iwo iji ti a ran simi l'oju orun, lati k'aso ola kuro l'ara

mi, dakeje l'oruko Jesu.

8. Ohun Oluwa, si ilekun ti a fi okunkun ti mo mi l'oruko

Jesu.

By Pastor T. O. Ogunyemi

[email protected]

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts