news

Followers

PRAYER POINTS FOR TODAY, 25TH OCTOBER, 2020 BY PASTOR TIMOTHY OGUNYEMI

 BIBLE REDING PSALM 51,


1. Lord, I thank You that You are the light for me in the 

midst of darkness.


2. I confess my non-challant attitude and my selfishness, Blood of Jesus cleanse me.


3. Holy spirit help me to see my faults and to change in 

the name of Jesus.


4. O Lord, kindle a new fire of love into my spirit man.


5. Fire of the Holy Ghost, consume every spirit of error in my life.


6. Whatever the enemy want to use to trap me, Blood of Jesus block them now.


7. Every association that rubs off glory in my vicinity, separate us by fire in the name of Jesus.


YORUBA TRANSLATION:

 KOKO ADURA FUN 10/05/20


 BIBEL KIKA ORIN DAFIDI 51


1. Oluwa. Modupe pe O je imole fun mi l'arin okunkun 

aiye.


2. Mo jewo iwa aibikita nipa elomiran ati iwa imo tara eni nikan, Eje Jesu we mi mo ki o dariji mi.


3. Emi-Mimo, ran mi l'owo lati ri aleebu mi ati lati yi pada l'oruko Jesu.


4. Oluwa, dana ife titun sinu okan mi l'oruko Jesu.


5. Ina Emi-Mimo, jo gbogbo emi asise run ninu aye mi l'oruko Jesu.


6. Oun ti okunkun fe fun mi lati fi se idekun funmi, Eje Jesu tilekun mo.


7. Gbogbo abanirin deru ogo nu l'ayika mi, ina pin wa niya l'oruko Jesu


BY:

PASTOR OGUNYEMI OLUSEGUN TIMOTHY

No comments

Poster Speaks

Poster Speaks/box

Trending

randomposts